Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU Cùng Đh Quảng Diệu Hiện & Đh Quảng Minh Hậu và Gia Đình
Namo BuddhayaNamo BuddhayaNamo Buddhaya

Namo Buddhaya

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

khói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngátkhói trầm hương xông ngát

Hoa Khai Kiến Phật -- Vãng Sinh Cực Lạc

E-Temple: www.HoPhap.Net

THÀNH KÍNH CẦU NGUYỆN 

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp nhận được tin

Lão Cư Sĩ Phật Tử

QUẢNG THƯỜNG, TRẦN XIỀU

Hoa Khai Kiến Phật -- A-Di-Đà Phật

Đã mãn kiếp Ta-bà tại tư gia về Tịnh Độ ngày 5 tháng 3 năm 2014 lúc 02:30 phút sáng
(Nhằm ngày 5 tháng 2 năm Giáp Ngọ)

Hưởng thọ 94 tuổi

Namo Amitabha Buddha -- HoPhap.Net

 Hoa Phúng Điếu

Quý Thầy và quý Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp xin cùng chia buồn sự mất mát lớn lao này với gia đình Đạo hữu Quảng Diệu Hiện và Quảng Minh Hậu

XIN NHẤT TÂM CẦU NGUYỆN HƯƠNG LINH

SIÊU SINH CỰC LẠC QUỐC

NAM MÔ TIẾP DẪN ĐẠO SƯ A DI ĐÀ PHẬT

__()__

Thượng Tọa Thích Tuệ Uy 
Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm
Sư Bác Thích Tâm Thọ
 Cùng tất cả quý Bác Phật tử Ðạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp
Chúng Tu Bát Quan Trai của Tu Viện Hộ Pháp

Chúng Tu Bát Quan Trai Gia Đình Sợi Nắng, Little Saigon
Các Thân Hữu Quận Los Angeles & Orange

E-Temple: www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

Điện thoại liên lạc 1 (626) 453-0109, hay liên lạc qua E-mail tuvienhophap@gmail.com

E-Temple: www.HoPhap.Net

CÁO PHÓ

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT


Chúng tôi trân trọng báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần: Cha, Ông Nội, Ông Ngoại của chúng tôi là:

Ông TRẦN XIỀU

Pháp danh QUẢNG THƯỜNG


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét