Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Cứ bắt đầu thôi

Một cánh rừng bắt đầu bằng một cây - Nhiều người phát tâm Bồ đề bắt đầu bằng một hai bậc thầy hoằng pháp -- iTemple: HoPhap.Net

Một cánh rừng bắt đầu bằng một cây - Nhiều người phát tâm Bồ đề bắt đầu bằng một hai bậc thầy hoằng pháp -- iTemple: HoPhap.Net
Cứ bắt đầu  thôi
Một cánh rừng bắt đầu bằng một cây. Một cây được bắt đầu bằng một hạt. Nhiều hạt trồng xuống sẽ mọc lên nhiều cây. Nhiều cây nối dài với nhau sẽ tạo thành một cánh rừng.​....(Hoan hỷ bấm vào link đọc tiếp -->) Cứ bắt đầu thôiKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét