Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Sakya Mobile Clinic: Phục vụ sức khoẻ cho chư Tăng Ni

Source link: Sakya Mobile Clinic: Phục vụ sức khoẻ cho chư Tăng Ni

Dừng chân ghé lại Sakya Mobile Clinic
Dừng chân ghé lại Sakya Mobile Clinic


Sakya Mobile Clinic: Phục vụ sức khoẻ cho chư Tăng Ni

Năm nay ngày  28-29 tháng 3 năm 2014: Sakya Mobile Clinic gồm các bác sĩ và y tá sẽ đến phục vụ sức khoẻ cho chư Tăng Ni trong dịp .....(Hoan hỷ bấm vào link đọc tiếp -->) Phục vụ sức khoẻ cho chư Tăng Ni .







Interesting Resources:
Check out our blog and follow us on Twitter

01/ http://www.hophap.net/
02/ http://blog.hophap.com/
03/ https://www.facebook.com/hophap
04/ http://picasaweb.google.com/tuvienhophap
05/ http://twitter.com/tuvienhophapusa
06/ http://friendfeed.com/thichtueuy


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét