Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Thông Bạch Xuân Giáp Ngọ 2014 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

Source link: Thông Bạch Xuân Giáp Ngọ 2014 của Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK

letterhead_Hoi_Dong_Giao_Pham_Hoa_Ky

Phật lịch 2557

THÔNG BẠCH XUÂN GIÁP NGỌ - 2014


Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn PhậtKính bạch chư tôn Thiền đức Tăng Ni,
Kính thưa quý vị thiện hữu tri thức, nam nữ Phật tử,

Hoan hỷ bấm vào source link bên trên để đọc tiếp THÔNG BẠCH quan trọng này - Thanks.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét