Chủ Nhật, 12 tháng 1, 2014

CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP NGỌ - TU VIỆN HỘ-PHÁP

 

www.HoPhap.net -- Đón Xuân đốt pháo tại Tu Viện Hộ Pháp
CHƯƠNG TRÌNH TẾT GIÁP NGỌ - XUÂN DI LẶC 2014 TU VIỆN HỘ-PHÁP
(Tu Viện Đón Khách Thập Phương Đến Lễ Phật Suốt 4 Ngày Tết, từ 5:30 am – 11:30 pm)
1/. TẤT NIÊN
Phật Nhật – Sunday, January 19, 2014
6:30 p.m.  Tiệc Chay Tất Niên
Chùa có làm BÁNH TÉT CHAY ĐẶC BIỆT và các món chay thơm, ngon, tinh khiết, xin hoan hỷ gọi số (626) 453-0109 hoặc (626) 377-1103 để biết thêm chi tiết.
2/. ĐÓN GIAO THỪA & LỄ SÁM HỐI CUỐI NĂM
Thứ Năm – Thursday, January 30, 2014 (30 Tháng Chạp)
07:00 pm:  Khóa Lễ Sám Hối Cuối Năm, thanh tịnh tam nghiệp để nghinh đón Tân Niên
11:00 pm:  Lễ Giao Thừa, Lễ Cúng Dường Tam Bảo Đầu Năm, Vía Phật Di-Lặc & Kỳ An.
00:08 am:  Chúc Xuân - Lời Chúc Phúc Lành Đầu Năm và Phát lộc Lì-Xì 
3/.  NGÀY MỒNG MỘT TẾT GIÁP NGỌ 
Thứ Sáu – Friday, January 31, 2014
06:00 am:  Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am:  Khóa Lễ Cúng dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, và tiến cúng Chư Tiên Linh
07:30 pm:  Lập Đàn Khai Kinh Dược Sư trì tụng Kỳ An Đầu Năm trong vòng 15 ngày và Lễ Hạ Đàn Hoàn Mãn Tạ Phật vào lúc 7:30 pm tối Thứ Sáu, 2/14/2014 (Rằm tháng Giêng AL)
4/.  NGÀY MỒNG HAI TẾT GIÁP NGỌ
Thứ Bảy – Saturday, February 1, 2014
06:00 am:  Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am:  Khóa Lễ Cúng Ngọ Dâng Cơm Cúng Phật và tiến cúng Chư Tiên Linh
07:30 pm:  Thọ trì Kinh Dược Sư dâng sớ kỳ an cho quý Phật tử ghi tên xin Lễ Cầu An.

5/.  NGÀY MỒNG BA TẾT GIÁP NGỌ
Phật Nhật – Sunday, February 2, 2014
06:00 am:  Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am:  Khóa Lễ Cúng Ngọ Dâng Cơm Cúng Phật và tiến cúng Chư Tiên Linh
07:30 pm:  Thọ trì Kinh Dược Sư dâng sớ kỳ an cho quý Phật tử ghi tên xin Lễ Cầu An.
6/. LỄ HỘI CÚNG ĐÈN DƯỢC SƯ KỲ AN — CÚNG SAO & GIẢI KẾT
Thứ Sáu – Friday, February 7, 2014 Đêm Mùng 8 Tháng Giêng Năm Giáp Ngọ (Cúng Sao)
7:30 pm:  Lễ Hội Hoa Đăng Dược Sư Cầu An Giải Kết và Thuyết Pháp
7/. HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ CÁC CHÙA VÙNG SAN DIEGO & LOS ANGELES
Phật Nhật – Sunday, February 9, 2014 (Mùng 10 Tết)
06:00 am:  Xe sẽ đón tại parking lot Siêu Thị Thuận Phát, đường Rosemead, El Monte
05:00 pm:  Xe về tại Tu Viện Hộ Pháp - Hồi hướng, phát lộc, và dùng cơm
8/. LỄ HOÀN MÃN ĐÀN TRÀNG DƯỢC SƯ – CÚNG RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Thứ Sáu – Friday, February 14, 2014 (Rằm tháng Giêng)
7:30 pm:  Lễ Đàn Tràng Dược Sư Hoàn Mãn Tạ Phật và dâng lễ Cúng Rằm Thượng Nguyên.
9/. LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Phật Nhật – Sunday, February 16, 2013 (Cúng Rằm Tháng Giêng Năm Giáp Ngọ)
10:30 am:  Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp, và tiến cúng Ông Bà Tổ Tiên
12:30 pm:  Chay hội, thọ lộc "Cơm Phật Hương Tích" thân mật đầu năm.
01:30 pm: Lễ Quy-Y Tam Bảo - Truyền Năm Giới – Hoàn mãn & Cúng Thí Thực Cô Hồn.
(3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109 hoặc 377-1103 – www.HoPhap.Net)
www.HoPhap.net -- Đón Xuân đốt pháo tại Tu Viện Hộ Pháp
================================================
Tu Viện Hộ Pháp là một Hội Tôn Giáo & Từ Thiện bất vụ lợi, mọi đóng góp hay cúng dường được miễn thuế từ chính phủ liên bang Hoa Kỳ dưới điều luật 501 (c) (3) của Bộ Thuế Vụ Tài Chánh.
Donations are tax deductable
Tu Vien Ho Phap Monastery is a Nonprofit Corporation, Public Charity, and tax exempt from Federal income tax under section 501 (c) (3) of the Internal Revenue Code. Contributions to Tu Vien Ho Phap Monastery are deductible under section 170 of the Code. Tu Vien Ho Phap Monastery is also qualified to receive tax deductible bequests, devises, transfers or gifts under section 2055, 2106 or 2522 of the Code.


Thank you.
 
.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét