Thứ Hai, 2 tháng 12, 2013

TỔNG KẾT: Hình Ảnh Hùng Tráng Tang Lễ Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính Ngày 29 & 30/11/2013 - Vị cứu tinh Pháp Nạn 1963


===========================================

Trung Tuong Ton That Dinh


Cụ Ông TÔN THẤT ĐÍNH,
Cựu Trung Tướng QLVNCH

iTemple www.HoPhap.Net Press chúng tôi ghi lại những tấm hình vô cùng hùng tráng và cảm động của buổi Tang Lễ cố Trung Tướng Đại Cư Sĩ Đức Oai/Quảng Uy ngày 29 tháng 11 năm 2013 gồm các Lễ Thỉnh Tăng Kỳ Siêu, Lễ Nhập Liệm, Lễ Thọ Tang, Lễ Di Quan về kính viếng Chùa Bát Nhã sau cùng, và Lễ Phủ Cờ, kính mời quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần của Hương linh bấm vào các links hình bên dưới để nhìn lại những tấm hình này và xin cùng chấp tay dâng một lời cầu nguyện cho Hương linh Cố Trung Tướng sớm tiêu dao Miền Cực Lạc.

Hình ảnh của buổi Lễ Hỏa Táng thật long trọng và hung tráng ngày 30/11/2013

1).  Hình Ảnh Xúc Động Nov 30 2013 Đông Đảo Tăng Ni Quan Khách Đến Tham Dự Tang Lễ Kỳ Siêu - Di Quan và Tuyển Đưa Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính

2).  Hình Ảnh Nov 30 2013 Tăng Ni và Quan Khách Chứng Kiến Lễ Trao Cờ Thiêng Liêng - Lễ Phóng Sanh Xúc Động - Lễ Hỏa Táng Tướng Đính - Trí Linh Bát Nhã Tự

Đông Đảo Tăng Ni Quan Khách Đến Tham Dự Tang Lễ Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính người anh hùng dân tộc Việt Nam và vị cứu tinh Pháp Nạn 1963 - giải cứu nhiều mạng sống của chư Tăng Ni và đồng bào Phật tử,mang lại tự do và bình đẳng Tôn Giáo cho Phật Giáo Việt Nam.

Source link:  Những hình Ảnh khác về Tang Lễ Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính Ngày 29/11/2013

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Con xin phát nguyện vãng sinh.

Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ

E-Temple: www.HoPhap.Net

Tu Viện Hộ Pháp: 3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733

Website: HoPhap.Net  --  Tel.: (626) 453-0109

May Buddha Bless You and Yours,

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét