Chủ Nhật, 1 tháng 12, 2013

Hình Ảnh Hùng Tráng Tang Lễ Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính Ngày 29/11/2013


Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.Net
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật - HoPhap.NetTrung Tuong Ton That Dinh


Cụ Ông TÔN THẤT ĐÍNH,
Cựu Trung Tướng QLVNCH

Nguyên:

1955-1957: Tư Lịnh Sư Đoàn II Bộ Binh
1958-1960: Tư Lịnh Sư Đoàn I (Huế) dự khóa chỉ huy Sư Đoàn-Đại Đoàn hỗn hợp Binh chủng tại Okinawa
1961-1962: Thăng Thiếu Tướng Tư Lịnh Quân Đoàn 2 Vùng 2 Chiến Thuật
1962-1966: Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật kiêm Tổng Trấn Đô Thành Sài Gòn, Chợ Lớn. Đệ Nhị Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng. Tổng Trưởng Bộ An Ninh kiêm Tư Lịnh Quân Đoàn 3 Vùng 3 Chiến Thuật. Tổng Thanh Tra kiêm Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn QLVNCH. Tư Lệnh Quân Đoàn 1 Vùng 1 Chiến Thuật kiêm Đại Biểu Chính Phủ Trung Nguyên Trung Phần.
1967-1968: Đắc cử Thượng Nghị Sĩ VNCH (Liên Danh Hoa Sen). Chủ nhiệm Nhật Báo Công Luận. Chủ Tịch
Ủy Ban Quốc Phòng Thượng Viện. Chủ tịch Hội Chủ Báo VN. Tái Đắc cử Thượng Nghị sĩ nhiệm kỳ II.

Sinh ngày 20 tháng 11 năm 1926 tại Đà Lạt, Việt Nam
Tạ thế ngày 21 tháng 11 năm 2013 nhằm ngày 19 tháng 10 năm Quý Tỵ lúc 2 giờ 25 chiều, tại Orange County,California, USA

HƯỞNG THỌ 88 TUỔI

Clickable link --> Hình Ảnh Tang Lễ

Cố Trung Tướng Tôn Thất Đính

iTemple www.HoPhap.Net Press chúng tôi ghi lại những tấm hình vô cùng hùng tráng và cảm động của buổi Tang Lễ cố Trung Tướng Đại Cư Sĩ Đức Oai/Quảng Uy ngày 29 tháng 11 năm 2013 gồm các Lễ Thỉnh Tăng Kỳ Siêu, Lễ Nhập Liệm, Lễ Thọ Tang, Lễ Di Quan về kính viếng Chùa Bát Nhã sau cùng, và Lễ Phủ Cờ, kính mời quý thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần của Hương linh bấm vào các links hình bên dưới để nhìn lại những tấm hình này và xin cùng chấp tay dâng một lời cầu nguyện cho Hương linh Cố Trung Tướng sớm tiêu dao Miền Cực Lạc. (Hình ảnh của buổi Lễ Hỏa Táng thật long trọng ngày 30/11/2013 sẽ được tiếp tục cập nhật sớm, mời bạn trở lại)


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét