Thứ Năm, 14 tháng 11, 2013

LỄ RẰM THÁNG MƯỜI Tu Viện Hộ Pháp - Happy Thanksgiving -- Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn

  
Source link: RẰM THÁNG MƯỜI Năm Quý Tỵ 2013 Lễ Rằm Hạ Nguyên: Thanksgiving Vietnam tại Tu Viện Hộ Pháp - Happy Thanksgiving -- Mừng Ngày Lễ Tạ Ơn

 

LỄ RẰM THÁNG MƯỜI - HẠ NGUYÊN

THANKSGIVING VIETNAM

CON TẠ ƠN PHẬT

THANKS LORD BUDDHA

Happy Thanksgiving Vietnam!

Lễ Rằm Hạ Nguyên: 10:30 a.m., Sunday November 17, 2013
Thanksgiving Vietnam

Xin Ðại Chúng Liễu Tri!
Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Niệm Phật A-Di-Ðà,
Giữ Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh và Về Tu Viện Hộ Pháp tham dự lễ đông đủ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét