Thứ Hai, 11 tháng 11, 2013

Anh Hùng Ở Ngay Trong Nhà Bạn - Happy Veterans Day 11/11 - Lễ Tri Ân Cựu Chiến Binh

 

Thank you.

 

Mừng Ngày Lễ Tri Ân Cựu Chiến Binh

REMEMBERING OUR VETERANS ON NOVEMBER 11, NOW & FOREVER

==================

Anh Hùng Ở Ngay Trong Nhà Bạn

Happy Veterans Day! November 11, 2013

Nhân ngày Lễ Cựu Chiến Binh năm nay, Thượng Tọa Thích Tuệ Uy cất tay ngang trán thành kính chào các Tướng sĩ, chiến sĩ người anh hùng dân tộc Việt Nam đang sống khắp mọi nơi trên thế giới hay đã nằm yên trong các vùng rừng núi đất lạnh.

Đối với các cựu chiến binh còn hiện diện trong xã hội của chúng ta, bạn đừng quên: "Hãy về nhà/chùa ngay trong hôm nay để chào Người Anh Hùng ngay trong căn nhà/chùa của bạn!"  Người đó chính là: Vị thầy, ông, cha, chồng, vợ, anh, chị, em của bạn.  Bạn sẽ được hạnh phúc khi làm một cử chỉ nhỏ nào đó sưởi ấm họ trong tiết thu đang se lạnh này! 

E-Temple: www.HoPhap.Net

Nhằm mục đích tịnh hóa thân tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, tiến tu trên con đường tu học giác ngộ giải thoát, và cũng đồng thời kỳ nguyện quốc thái dân an, nhà nhà an bình, người người an vui, hãy dũng mãnh tinh tấn Phát tâm đảnh lễ Đức Phật A-Di-Đà nhất tự nhất bái qua bộ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thỉnh mời quý vị cùng nhau tinh tấn về Tu Viện Hộ Pháp vào các thời kinh tối 7:30 pm của thứ Hai, thứ Tư, & thứ Sáu hàng tuần.

Phát tâm hộ trì Chánh Pháp cữu trụ thế gian lợi ích hữu tình và muốn tu học những lời vàng ngọc của Ðức Phật dạy để hóa sinh về cõi Phật A-Di-Đà ngay trong đời này, thỉnh mời chư thiện hữu đến

Nam mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh - HoPhap.net


Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,

để trì tụng lời Kinh Phật hằng đêm từ 7:30 PM đến 9:30 p.m., 365 days/year, và nghe giảng Pháp Ðại Thừa vi diệu 4 times/week: Friday Evening, Saturday Evening, & Sunday Noon

Không đơn thuần như là một trang nhà, đây là một ngôi Tu Viện "trên không gian," phòng ốc lớn nhỏ bao gồm hơn 100 gian. Tất cả ngôi Đại Tu Viện này thu lại thì nằm gọn trên màn hình computer/iphone/iPod/ipad nhỏ chỉ bằng bàn tay; rộng ra thì lượng bằng châu sa giới, chu vi lớn bằng tận cùng của hư không pháp giới. Hằng ngày phải cần có nhiều thời gian mới có thể bao sái hết. Ngôi Tu Viện Hộ Pháp này có sự chú nguyện bằng tâm lực mỗi khi update và cầu nguyện hằng ngày của Thượng Tọa Phương Trượng và sự gia trì của Mười phương Tam Bảo và oai lực tu trì của Đại chúng trên hư không HoPhap.Net. Bằng sự tín tâm Tam Bảo Thường Trụ khắp Pháp Giới, "hữu cầu tắc ứng", nếu bạn có duyên vào trong ngôi Tu Viện Hộ Pháp Trên Không này hằng ngày với tâm thanh tịnh để cầu nguyện, học, tư duy, và thực tập Chánh Pháp thì nhất định sẽ cảm nhận được sự an lạc và sự mầu nhiệm không thể nghĩ bàn thay đổi trong tâm của bạn.

---Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp---

 

 

May Buddha Bless You and Yours,
 
iTemple: www.HoPhap.Net  
                    
Missionary Headquarters
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét