Thứ Tư, 23 tháng 10, 2013

Your Heart here --> Thông Bạch Cứu Trợ Miền Trung của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

Trăm năm trước thì ta chưa gặp,
Ngàn năm sau biết có gặp lại hay không?
Cuộc đời sắc sắc không không,
Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau..." 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét