Thứ Bảy, 26 tháng 10, 2013

HÌNH ẢNH: Tu Viện Hộ Pháp Một Ngày Tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ TátTu Viện Hộ Pháp Một Ngày Tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát
(Đức Diệu Tường tường trình)

Hôm nay, Phật Nhật 20 tháng 10, nhằm 16 tháng 9 Âm Lịch, và là ngày Tu Viện Hộ Pháp qui định mở khóa tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh Quán Thế Âm Bồ Tát để mừng ngày Sinh Nhật của Mẹ Hiền Quán Âm.
 
Đồng thời cầu cho Quốc Thới Dân An, thế giới hoà bình, chúng sinh an lạc, nhân gian tránh được hoả tai, bão lụt, động đất, sống thần, chiến tranh, dịch bệnh; miền Trung Việt Nam đang bị bão lụt  sớm được an cư lạc nghiệp, …(Hoan hỷ bấm vào đọc tiếp) --> Một Ngày Tu Sám Pháp Ngũ Bách Danh

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét