Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013

​​​TODAY: Lúc 5:00 pm giờ Pacific Time/giờ California Đón xem chương trình TV truyền hình trực tiếp của Tu Viện Hộ Pháp


​​
Đón xem chương trình TV truyền hình trực tiếp buổi Tiệc Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp

Trân trọng thỉnh mời quý Phật tử và Đồng hương đón xem chương trình TV truyền hình trực tiếp toàn cầu qua internet về buổi Tiệc Chay Gây Quỹ Hoằng Pháp của Tu Viện Hộ Pháp ngày hôm nay Saturday September 14, 2013 đúng vào

​​
lúc 5:00 pm giờ Pacific Time/giờ California, Hoa Kỳ tại web:

Clickable link --> 
                    
Missionary Headquarters
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét