Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Lợi ích của BỐ THÍ - Hạnh Trung

Source link:  Lợi ích của BỐ THÍ - Hạnh Trung

Lợi ích của BỐ THÍ - www.HoPhap.Net
Lợi ích của BỐ THÍ - www.HoPhap.Net
Lợi ích của BỐ THÍ
Hạnh Trung

​....... ​
Đức Phật có dạy:  "Này các Đệ tử, trong cuộc sống này, một người biết ban cho sẽ có ba hạnh phúc. Ba hạnh phúc ấy là gì? Trước khi bố thí tâm người ấy cảm thấy hạnh phúc. Trong khi bố thí, tâm người ấy cảm thấy an lạc. Và sau khi bố thí tâm người ấy cảm thấy rất hân hoan."  

Điều đặc biệt, ta hãy quán xét trong xã hội hiện tại, với luật nhân quả và biệt nghiệp cũng như cộng nghiệp, khi thực hành hạnh BỐ THÍ ta cần biết và lưu ý, để thấy được sự nhiệm mầu của Phật Pháp:

* NỘI và NGOẠI TÀI THÍ sẽ được giàu sang, sung sướng.

* PHÁP THÍ sẽ được thông minh, trí tuệ.

* VÔ ÚY THÍ sẽ được mạnh khỏe, sống lâu.

_Mình bố thí mà không khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, nhưng ở chung với nhà nghèo.

_Mình không bố thí mà khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà giàu.

_Mình không bố thí, cũng không khuyên mọi người bố thí = sau nầy sẽ nghèo, ở chung với nhà nghèo.

_Mình bố thí cũng khuyên mọi người cùng bố thí = sau nầy sẽ được giàu, ở chung nhà giàu. 

Ta hãy thử thực tập và hãy tự chính mình trải nghiệm đi! sẽ tràn đầy an lạc, hạnh phúc, cho tự thân và cho tha nhân,

​....... (Hoan hỷ bấm vào đọc hết bài Pháp quý báu này) --->Lợi ích của BỐ THÍ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét