Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Hãy Dành 3 Phút Trong Đời Đọc Bài này! Trí Nhớ Của Việt Kiều

Trí Nhớ Của Việt Kiều

Trí Nhớ Của Việt Kiều -- www.HoPhap.Net
Trí Nhớ Của Việt Kiều -- www.HoPhap.Net

Một người bạn cũ viết cho tôi: "Tại sao anh chống Cộng một cách quá khích đến thế? Trước hiểm họa mất nước về tay Trung Công, tôi nghĩ mọi người Việt Nam đều phải gác thù riêng, để đoàn kết chống ngoại xâm".

Tôi nghĩ người bạn của tôi muốn khuyên tôi không nên chống phá, làm suy yếu, mà trái lại phải  hòa hợp, hòa giải với đảng, chính phủ đang cầm quyền tại Việt Nam, để tạo sức mạnh đoàn kết dân tộc,  chống lại bọn xâm lược Bắc Kinh.

Tôi xin cám ơn lời khuyên của bạn, nhung xin trả lời một cách chân thành rằng: nếu bạn tin rằng cái đảng ấy, cái chính phủ ấy còn nghĩ tới Việt Nam, thì bạn có thể có lý. Ngày xưa, đức Trần Hưng Đạo đã bỏ thù nhà để trả nợ nước, việc đó sử sách còn ghi.

Tuy nhiên, có những lý do để chúng ta không thể nào ngưng việc chống đối . Những lý do đó là....(bám bào link đọc tiếp) --> .Vấn đề không phải là chống Cộng, là quá khích

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét