Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Có nên xài thuốc tây hết hạn ?

Source link: Có nên xài thuốc tây hết hạn ?

          Xin ý kiến các bác Dược Sĩ đang hành nghề trong Pharmacy hoặc đã hoạt động trong ngành bào chế ?


          Hàng năm người Hoa Kỳ đã liệng đi cả tỷ bạc Mỹ Kim thuốc Tây mà nhãn hiệu của các nhà bào chế nói là "quá hạn" theo lời dặn là phải của các dược sĩ là phải vứt đi.
          Sự thật như thế nào ?
          Có phải liệng đi những thuốc "bị quá hạn" không ?
          Có đúng là thuốc "bị quá hạn" sẽ hết hiệu nghiệm hay là sẽ "hư hại" sau ngày "quá hạn" dán ngoài hộp thuốc ?
          Gerald Murphy, là một dược sĩ nay đã về hưu hiện cư ngự tại Ormond Beach , TB Florida không nghĩ như thế. Ông ta nói rang... (Clickable link)--> Có nên xài thuốc tây hết hạn ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét