Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

CÁO BẠCH TANG LỄ: Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm vừa Viên Tịch tại Phần Lan

Source:  CÁO BẠCH TANG LỄ: Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm vừa Viên Tịch tại Phần Lan

CÁO BẠCH TANG LỄ: Cố Hòa Thượng Thích Minh Tâm Viên Tịch
CÁO BẠCH TANG LỄ: 
 
Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật
Thầy đã đi rồi thương lắm thay!

Tất cả những pháp hữu-vi
Như mộng, huyễn hóa, như bóng nước, và ảo ảnh.
Khác gì sương mai, điện chớp có rồi không.
Xét suy như thế cho thường chớ quên!
    (Kim Cang Kinh)Phật Lịch 2557, Paris ngày 8 tháng 8 năm 2013

CÁO BẠCH TANG LỄ

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

          Chúng con toàn thể Tăng Ni và Tín Đồ Phật Giáo Việt Nam tại Âu Châu cũng như Môn Đồ Pháp Quyến Chùa Khánh Anh tại Pháp xin cáo bạch đến chư tôn đức Tăng Ni khắp nơi trên thế giới cùng đồng bào Phật Tử là: (Hoan hỷ bấm vào đọc tiếp) --> CÁO BẠCH TANG LỄ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét