Thứ Năm, 22 tháng 8, 2013

12 Lời Nguyện Lớn Của Đại Chúng Tu Tập Tại Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp

Source link:  12 Lời Nguyện Lớn12 LỜI ĐẠI NGUYỆN
CỦA ĐẠI CHÚNG KẾT DUYÊN TU TẬP
TẠI ĐẠO TRÀNG TU VIỆN HỘ PHÁP

(Đọc Tụng Hằng Nửa Tháng)
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét