Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Sự Thật Ngọn Lửa Thích Quảng Đức Ở Đâu?

Source link --> Sự Thật Ngọn Lửa Thích Quảng Đức Ở Đâu?

Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngọn Lửa: Đại Chí Đại Hùng Đại Từ Bi - www.HoPhap.Net
Bồ Tát Thích Quảng Đức Ngọn Lửa: Đại Chí Đại Hùng Đại Từ Bi - www.HoPhap.Net

BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC
NGỌN LỬA: ĐẠI CHÍ - ĐẠI HÙNG - ĐẠI TỪ BI

Đúng vào dịp lễ Phật Đản năm 1963, chính quyền Đệ I Cộng Hòa, bỗng ra lệnh "Triệt Hạ Phật Giáo Kỳ" trên toàn quốc, đã tạo thành một cơ chấn động tâm lý, không những cho Phật Tử, mà còn làm hoang mang dư luận của toàn dân, làm sửng sốt đối với dư luận thế giới, trong lúc Cộng Sản Bắc Việt đang khởi sự tiến hành cuộc xâm lăng Miền Nam Việtnam. Lúc 08 giờ chiều 06//05/1963 tin điện từ văn phòng Tổng Thống Phủ đánh đi: "Không cho treo cờ Phật Giáo". Sáng ngày 07/05/63, Hoà Thượng Thích Tịnh Khiết, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt cùng các thượng tọa Thích Mật Nguyện, Thích Trí Quang, Thích Mật Hiển, Thích Thiện Siêu, tới gặp nhà cầm quyền Huế, và đánh điện phản đối quyết định của chính phủ tại Sàigòn. Nhưng vô hiệu. 2 giờ hôm đó, nhà cầm quyền địa phương cho nhân viên công lực đi khắp nơi để triệt hạ Phật Giáo Kỳ ở chốn công cộng lẫn tư gia.

Sáng ngày Phật Đản 08/05/1963 (bấm vào link đọc tiếp bài viết rất quan trọng này) --->  Sự Thật Ngọn Lửa Thích Quảng Đức Ở Đâu?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét