Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

Hình Ảnh & QUYẾT NGHỊ Đại Hội Thường Niên lần I, nhiệm kỳ II (2012-2016) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

QUYẾT NGHỊ Đại Hội Thường Niên lần I, nhiệm kỳ II (2012-2016) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
COUNCIL OF MANAGEMENT
CENTRAL OFFICE

803 S. Sullivan St., Santa Ana, CA 92704 – U.S.A. | Tel.: (714) 571-0473 * Fax: (714) 568-1009

QUYẾT NGHỊ

Đại Hội Thường Niên lần I, nhiệm kỳ II (2012-2016)
của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

Theo Quyết Nghị của Đại Hội Khoáng Đại lần thứ I, nhiệm kỳ 2 (2012-2016) tổ chức tại Chùa Cổ Lâm, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ, được thông qua ngày 12 tháng 8 năm 2012, Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK triệu tập Đại Hội Thường Niên lần thứ I, năm 2013 tại Phật Học Viện Quốc Tế vào ngày 17 tháng 6 năm 2013 để các Hội đồng và Tổng vụ báo cáo phật-sự trong năm qua, đồng thời thảo luận về các dự án dài hạn và ngắn hạn của Giáo hội.

Đại Hội năm nay qui tụ 60 đại biểu chính thức và quan sát viên, bao gồm chư tôn đức Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT từ các tự viện, tịnh xá, tu viện, Phật học viện, trung tâm văn hóa Phật giáo, tịnh thất, niệm Phật đường, tổ chức Phật giáo tại nhiều tiểu bang Hoa Kỳ.

Với 3 phiên Khoáng Đại của Đại Hội, toàn thể cử tọa đã được lắng nghe phúc trình phật-sự của Văn Phòng Thường Trực và báo cáo sinh hoạt của các Tổng vụ thuộc Hội Đồng Điều Hành. Ngoài ra, Đại Hội cũng đã thảo luận, góp ý, chia sẻ nhiều vấn đề và phương án nhằm duy trì và phát triển Giáo Hội.

Trong ý hướng chung, Đại Hội hướng tâm tưởng niệm, tri ân sự hy sinh cao cả của Bồ-tát Thích Quảng Đức và chư vị Thánh tử đạo nhân kỷ niệm 50 năm Mùa Pháp Nạn của Phật giáo Việt Nam, để từ đó, phát nguyện dấn thân dõng mãnh hơn trong công cuộc phụng sự Đạo Pháp và Dân Tộc như là cách báo đền ân sâu trong muôn một. Ý hướng chung này được đúc kết qua các nhận định như sau:

- Phát huy nền Phật Việt trên đất Hoa Kỳ, việc hoằng pháp và giáo dục của Tăng Ni và Phật tử Việt Nam cần phải thích nghi, hòa nhập với văn hóa và ngôn ngữ bản địa, sao cho Pháp Phật được đón nhận dễ dàng đối với mọi lứa tuổi, mọi thành phần, không chỉ hạn cuộc trong cộng đồng người Việt;

- Để hòa nhập với con người và xã hội mới ngoài quê hương, trước hết cần phải bồi đắp vững chắc gốc rễ của Phật giáo bằng sự nghiêm túc giữ gìn giới luật, duy trì các nguyên tắc sinh hoạt truyền thống của Tăng đoàn như bố-tát, an cư kiết hạ, hội thảo về hoằng pháp, v.v…

- Để báo ân tiền nhân trong công cuộc dựng nước, giữ nước cũng như công đức hoằng truyền và bảo vệ chánh pháp suốt gần hai nghìn năm qua, Giáo hội luôn quan tâm đến sự thịnh-suy của Dân tộc và Đạo pháp, tích cực dấn thân và lên tiếng cho sự an vui, phúc lạc, của toàn dân, và nền tự do, tự chủ cho quê hương Việt Nam.

Với các nhận định chung như trên, chúng tôi, toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Thường Niên lần I, nhiệm kỳ II (2012 – 2016) của GHPGVNTN Hoa Kỳ đồng tâm:

QUYẾT NGHỊ

1. Tích cực yểm trợ tinh thần và thân lâm tham dự Đại lễ Tưởng Niệm 50 năm Bồ-tát Quảng Đức Vị Pháp Thiêu Thân do Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Hoa Kỳ tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2013 tại Santa Ana, California;

2. Tích cực quang lâm tham dự Ngày Về Nguồn lần thứ VII do HT. Thích Nguyên An tổ chức tại Chùa Cổ Lâm, thành phố Seattle, tiểu bang Washington vào các ngày 27, 28 và 29 tháng 9 năm 2013 để biểu hiện niềm tri ân đối với Lịch Đại Tổ Sư và Thầy-Tổ, cũng là dịp để tương ngộ và trao đổi kinh nghiệm hành đạo với hàng trưởng tử Như Lai khắp các châu lục và quốc gia;

3. Hết lòng ủng hộ tinh thần, yểm trợ tịnh tài, tham dự giảng dạy hoặc tham gia chương trình tu học trong Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ III tại thành phố San Diego, Nam California năm 2013 do Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu làm Trưởng Ban Tổ Chức;

4. Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTNHK sẽ thỉnh cử một thành viên của Giáo Hội, đặc trách về việc củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng;

5. Chư tôn đức Tăng Ni và các cơ sở đơn vị Giáo Hội yểm trợ Tổng vụ Truyền Thông tiến hành chương trình truyền hình để truyền tải và thông tin các sinh hoạt của Phật giáo, cũng như góp phần hoằng pháp theo hướng đi nhất quán của Giáo Hội;

6. Cung thỉnh HT. Thích Thiện Long đảm nhận Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh; hoán chuyển Ni sư Thích Nữ Diệu Tánh làm Tổng vụ Phó kiêm Thư ký Tổng vụ Kinh Tế Tài Chánh;

7. Đại hội Thường niên lần thứ II tổ chức vào các ngày trước hoặc sau khóa an cư kiết hạ của Tăng đoàn Nam California;

8. Ủy quyền HT. Thích Minh Tuyên, Phó Chủ Tịch HĐĐH, đứng ra tổ chức Lễ Hội Phật Đản chung tại miền Nam California vào tháng 5 năm 2014;

9. Kêu gọi Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp theo Tuyên Cáo ngày 20 tháng 11 năm 1993 của Hòa thượng Thích Huyền Quang, Quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; và đồng thời kêu gọi nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trả tự do tức khắc cho những nhà đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, cũng như các công dân biểu tình ôn hòa để phản đối Cộng sản Trung quốc xâm lấn đất liền, hải đảo thuộc chủ quyền Việt Nam; chấm dứt chính sách khủng bố và kết tội những công dân bày tỏ lòng yêu nước nhằm bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.

Quyết Nghị này gồm 9 điểm đã được toàn thể Đại Hội, gồm 60 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT đồng biểu quyết thông qua lúc 5 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 6 năm 2013 tại hội trường chánh điện Phật Học Viện Quốc Tế, thành phố North Hills, tiểu bang California, Hoa Kỳ.
----------------------------------

Vui Thay Tăng Hòa Hợp! Hòa Hợp Tu Vui Thay!

Nếu bạn thao thức cho sự nghiệp trí tuệ của Đại Tăng, iTemple: HoPhap.Net xin mời bạn hoan hỷ bấm vào xem các hình ảnh cảm động này! ---> Hình Ảnh Đông Đảo Tăng Ni Về Đại Hội

Phòng Lưu Giữ Văn Kiện Phật Giáo -- iTemple: www.HoPhap.net

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét