Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Lễ Hội Quán Âm Houston Taxas USA 2013


Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Lễ Hội Quán Âm Houston Taxas USA 2013

 

 

 Le Hoi Quan Am tai Chua Viet Nam Houston Texas 2012 by HoPhap.Net

=======================================

No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================

Nam mô A-Di-Đà Phật,
kính mời bạn xem thưởng thức rồi chúng ta cùng nhau hứa nguyện rồi sẽ có một ngày Hành Hương về Chùa Việt Nam tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ tham dự Lễ Hội Quán Âm hằng năm để cúng dường và tu học.
 

Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Lễ Hội Quán Âm Houston Taxas USA 2013

Hoan hỷ bấm vào các links hình bên dưới:

01. Lễ Hội Quan Âm - Lễ Chính Thức

02. Lễ Hội Quan Âm - Đạo Tràng Linh Hiển Ngàn Mắt Ngàn Tay

03. Lễ Hội Quan Âm - Hành Hương Tam Bộ Nhất Bái

Nguyện cho những ai nhìn các tấm hình này đều phát lòng bồ đề, đồng sanh về Cực Lạc.

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!

Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Con xin phát nguyện vãng sinh.
 
Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

=======================================

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét