Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Thư Mời Tham Dự Lễ An Vị Phật Chùa Viên Thông, Texas

Thư Mời Tham Dự Lễ An Vị Phật Chùa Viên Thông, Texas

Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.net Press
Đức Diệu Tường - E-Temple HoPhap.net Press

Viên Thông Tự

17355 Groschke Road Houston, TX 77084 Tel.:(281) 829-0816 (832) 638-1453
http://www.vienthongtu.net/ email: vienthonghouston@yahoo.com

THƯ MỜI THAM DỰ LỄ AN VỊ PHẬT
                                               (Lúc 10:00 AM, Chủ Nhật, Ngày 31 Tháng 3 Năm 2013)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính thưa quý đồng hương và quý Phật tử thân mến,

Chùa Viên Thông được kiến lập như một sự sắp đặt nhiệm mầu của Tam Bảo. Trước là nhờ hồng ân chư Phật, chư đại Bồ Tát, Long Thiên Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần gia hộ, sau nữa là nhờ vào năng lực cầu nguyện hỗ trợ của chư tôn đức Tăng Ni và sự ủng hộ kiên trì của quý Phật tử xa gần nhiệt tâm với đạo mà ngôi già lam này mới được hoàn thành.

Bắt đầu đặt viên đá xây dựng từ 26-03-2006, nhân ngày vía Phật Quán Thế Âm, đến nay miệt mài gần 7 năm, ni chúng và Phật tử đã dốc toàn tâm, toàn lực để công quả xây dựng Viên Thông Tự. Mặc dù công việc xây dựng chỉ được hoàn tất khoảng 80%, nhưng Viên Thông Tự đã tạm hội đủ nhân duyên để có thể tổ chức đại lễ An vị Phật.

Hằng năm, vào ngày lễ vía đức Quán Thế Âm, Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam đều tổ chức lễ Hội Quan Âm-Ngày Hành Hương và cầu nguyện, chư tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử câu hội về rất đông.

Để nương được năng lực tu trì của ngôi Tăng Bảo, Ni chúng và Phật tử Viên Thông Tự tổ chức lễ An Vị Phật ngay sau ngày lễ hội Quan Âm. Chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức Tăng Ni từ khắp các nơi đến Viên Thông Tự cùng góp năng lực cầu nguyện cho thiền môn nghiêm tịnh, Phật pháp xương minh, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc, ngôi Tam Bảo Viên Thông Tự nương đức từ của quý ngài cũng được xương long.

Trong ngày lễ thiêng liêng và trọng đại nhất của một ngôi chùa, Viên Thông Tự xin trân trọng kính mời quý đồng hương và quý Phật tử xa gần cùng gia đình dành chút thì giờ về chùa tham dự Lễ An Vị Phật để cùng nhau cầu nguyện cho ngôi Phạm vũ được hưng long, vạn loại hữu tình hàm triêm lợi lạc.

Trân Trọng kính mời

TKN Thích Nữ Thanh Lương

=================

Đức Diệu Tường


CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN VỊ PHẬT
Chủ Nhật lúc 10 giờ sáng
ngày 31 tháng 03 năm 2013
 
(Hoan hỷ bấm vào link xem chi tiết chương trình) --> Chương Trình Lễ An Vị Phật
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét