Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California

Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California

Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California - www.HoPhap.Net
Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California - www.HoPhap.Net
Hình Ảnh Phật Sự Đầu Năm 2013
Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California Để Kiến Dựng Đạo Tràng
 
 
"Kiến dựng chùa chiền/Đạo tràng khắp nơi khắp xứ
Giúp trừ lưới mê lớp lớp trùng trùng..."


Mời bạn bấm vào link bên dưới để xem các hình ảnh cảm động này Clickable Link --> Hình Ảnh Tu Viện Hộ Pháp Hổ Trợ Chùa Hải Ấn Tiểu Bang Georgea Tổ Chức Tiệc Chay Gây Quỹ Tại Nam California

Tiệc Chay Gây Quỹ Chùa Hải Ấn tại Nam California 2013 - www.HoPhap.Net
E-Temple: www.HoPhap.Net
LỜI CẢM TẠ & TRI ÂN CỦA CHÙA HẢI ẤN
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT,
Thay mặt Chùa Hải Ấn tại Georgia Thành Kính Tri Ân Quý Tôn Đức Tăng Ni, Quý Phật Tử, Đồng Hương Qúy Thân Hữu đã Đến Tham Dự và Phát Tâm Đóng Góp Cúng Dường. Đồng Thời Cũng Không Quên Tri Ân Quý Vị Cấp Cô Độc cùng Các Thí Chủ Vắng Mặt Từ Khắp Các Nơi Đã Nhiệt Tâm Ủng Hộ Checks, Money Orders Gửi Về Cúng Dường Khiến Cho Buổi Tiệc Hôm Nay Được Thêm Phần Mỹ Mãn.
Đặc Biệt, Chúng Con Cũng Thành Kính Tri Ân Thượng Tọa Trưởng Ban Tổ Chức Thích Tuệ Uy, Đại Đức Thích Tuệ Nghiêm, cùng Toàn Thể Quý Phật Tử Tu Viện Hộ Pháp; Quý Sư Cô: Thích Nữ Thiền Tuệ, Thích Nữ Lệ Ý, Thích Nữ Nguyên Giác, Thích Nữ Trung Châu và Quý Phật Tử Tại Địa Phương đã Dành Thời Giờ Quý Báu Cổ Động Phát Hành Vé Tiệc Chay Khiến Cho Buổi Tiệc Thêm Phần Đông Đủ Ấm Cúng và Thập Phần Viên Mãn.
Xin Thành Tâm Kính Chúc Chư Tôn Đức cùng Quý Liệt Vị Thân Tâm An Lạc, Vô Lượng Cát Tường, và Phật Quả Chóng Viên Thành.
E-Temple: www.HoPhap.NetKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét