Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm & Thông báo chính thức về Đại Lễ Hội Kính Mừng Phật Đản lần thứ 2637 Tại California 2013

Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 14 Tại California Năm 2013

 

Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 14

Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 14

Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 14 Tại California Năm 2013

Chúng tôi xin gởi đến bạn đọc những hình ảnh cảm động trong ngày 24 tháng 3 năm 2013: Lễ Kỵ Giổ Lần Thứ 14 Tưởng Niệm Cố Hòa Thượng Chánh Văn Phòng GHPGVNTN Hoa Kỳ được tổ chức tại Phật Học Viện Quốc Tế - Nam California do T.T .Thích Minh Chí đương kim giám viện PHVQT cung thỉnh chư Tôn Đức Giáo Phẩm và đông đảo Tăng Ni Hoa Kỳ, Canada, Úc Châu, và Châu Âu về tham dự tưởng niệm và cầu nguyện.

Đồng thời, các hình ảnh phóng sự Phật sự của chư Tôn Đức Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ họp và thông báo chính thức về Đại Lễ Hội Kính Mừng Phật Đản lần thứ 2637, Phật Lịch 2557 năm 2013 tại Nam California được Đài Truyền Hình VHN-TV thâu hình sẽ phát sóng bắt đầu vào ngày Thrusday tuần lễ này. Mời bạn nhớ đón xem buổi phát hình quan trọng trên để biết rõ thêm chi tiết hơn về ngày Lễ Phật Đản hân hoan sắp tới được long trong tổ chức vào 11 va 12 tháng 5 năm 2013 tại thủ đô lưu vong tỵ nạn Little Saigon.

HT. Thích Đức Niệm -- www.HoPhap.Net

Clickable link --> Hình Ảnh Lễ Giổ Cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm Lần Thứ 14 Tại California Năm 2013

Photo by Camera monk Thích Tuệ Chiếu

E-Temple: www.HoPhap.Net

 

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét