Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Thông Báo Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Đặc Biệt Đầu Năm Và Lễ Cầu An Đại Đức Thích Minh Hoàng

Thông Báo Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Đặc Biệt Đầu Năm Và Lễ Cầu An Đại Đức Thích Minh Hoàng

Blessing - Namo Buddhaya - www.HoPhap.Net

THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH TU HỌC

THÁNG GIÊNG NĂM QUÝ TỴ
NHẰM NGÀY THỨ BẢY 23 THÁNG 2 NĂM 2013

Khóa Tu Thọ Bát Quan Trai Đặc Biệt Đầu Năm
Và Lễ Cầu An Đại Đức Thích Minh Hoàng
Tại Đạo Tràng Sợi Nắng
Dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Tuệ Uy

Thời gian: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 2 năm 2012
9:00 a.m. – 5:00 p.m.

Địa Điểm: 380 S. Ramsgate Drive
Anaheim Hills, Ca 92807

Liên lạc: (714) 791-3515 / (714) 425-8210

Kính thưa quý Đạo hữu thiền sinh Gia Đình Sợi Nắng và quý Đạo hữu Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp, buổi Thọ Bát Quan Trai vào cuối tuần này thứ Bảy ngày 23 tháng 2 năm 2013, khóa tu đầu năm mới Năm Quý Tỵ là khóa tu đặc biệt của tất cả Đại chúng cùng về hiệp lực dốc hết tâm lực cầu nguyện kỳ an cho Đại Đức Tỳ Kheo Thích Minh Hoàng trong lúc làm Phật sự Thầy đã ngộ nạn và bị trọng thương tại Tu Viện Quán Âm Nam Hải, bang Florida, và hiện tại Thầy đang được điều trị tại bệnh viện Boston, Masschusetts.

Trong tinh thần Đồng Đạo "Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ" Thầy kêu gọi và trân trọng kính mời tất cả quý Đạo hữu, Phật tử, Đồng tu, và thân hữu dành thời gian về họp mặt đông đủ vào ngày giờ trên trong khóa tu đầu năm, để chúng ta có một ngày tu học thật ý nghĩa cầu nguyện cho Thầy Minh Hoàng, đồng thời để trưởng dưỡng Đạo lực, thanh tịnh và lợi lạc trong mùa Xuân Di Lặc trọn năm vô lượng phước lành.

Thượng Tọa Tuệ-Uy sẽ đến chứng minh và truyền giới Bát Quan Trai hướng dẫn Đại chúng học xuyên suốt khóa tu.

"Một ngày tu học ở cõi Ta Bà bằng 100 năm ở cõi Phạm Thiên". Xin Đại chúng đừng bỏ lở cơ hội trồng hạt giống lành để dành mai sau, và kết duyên Bồ Đề với Đại Đức Thích Minh Hoàng. Cúng dường giúp đỡ cho người bệnh là một trong 4 ruộng phước lớn mà Đức Phật đã dạy, số tịnh tài của Đại chúng cúng dường hôm đó sẽ chuyển đến tận tay cúng dường Đại Đức Minh Hoàng để thể hiện ủng hộ tinh thần cho Thầy với nhiều ý nghĩa thâm sâu khác, và cùng chia sẻ gánh nặng những chi phí thuốc men, vật thực.... trong lúc Thầy đang trị bệnh giải phẩu xương cổ bị gãy, và chúng ta mong Thầy sớm bình phục đi lại được để tiếp tục sức mệnh hoằng pháp lợi sinh hoàn thành sự nghiệp trí tuệ và giải thoát.

Đại chúng liễu tri.

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát

Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp

===========================

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát -- HoPhap.Net

Một Ngày Trôi Qua…
Mạng Sống Giảm Dần!
Như Cá Trong Hồ Đang Thiếu Nước,
Có Vui Sướng Gì!!!?
Các Vị:
Nhớ Niệm Phật, Pháp Tăng;
Bỏ Ác Làm Lành,
Giữ Gìn Khẩu Nghiệp,
Chớ Để Thân Tâm Này Sớm Tối Buông Lung,
Khởi Tham Sân Si Đua Tranh Phóng Dật!

Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma-Ha-Tát.
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét