Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

Thành Kính Cúng Dường Kỷ Niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

Thành Kính Cúng Dường Kỷ Niệm Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Xuất Gia

Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật -- www.HoPhap.Net

Thành Kính Cúng Dường Kỷ Niệm

LỄ VÍA ĐỨC PHẬT THÍCH CA XUẤT GIA
Phật Nhật – Sunday March 17, 2013

ĐẠI CHÚNG LIỄU TRI

10:00 am: Phật tử thập phương câu hội về Tu Viện Hộ Pháp

10:30 am: Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp
12:30 pm: Thọ trai.
02:00 pm: Lễ Quy-Y Tam Bảo - Truyền Năm Giới cho các Phật tử hữu duyên

(3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109 hoặc 377-1103www.HoPhap.Net)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét