Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Thông Bạch Xuân Quý Tỵ - 2013 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

Thông Bạch Xuân Quý Tỵ - 2013 của Giáo Hội PGVNTN Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG

704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (909) 986-2433

Thông Bạch Xuân Quý Tỵ - 2013

Kính bạch: Chư Tôn Giáo phẩm, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni
Kính thưa: Quý Cư sỹ, Thiện nam Tín nữ, Thành viên các cấp Giáo hội.

Kính thưa liệt quí vị,

Thay mặt Hội đồng Giáo phẩm, chúng tôi thành tâm cầu nguyện chư Phật, chư Tổ gia hộ chư Tôn đức, quý Cư sỹ, cộng đồng người Việt một năm Quý Tỵ nhiều an lạc.

Một năm mười hai tháng qua nhanh nhưng chẳng tháng nào giống tháng nào và chẳng năm nào giống năm nào. Có những tháng năm Giáo hội chúng ta gặp nhiều thuận duyên nhưng cũng có những tháng năm phải đối diện nhiều thách đố. Dù thuận hay nghịch, Giáo hội chúng ta luôn luôn định tĩnh, quán chiếu và đi tới trong kiên định. Chúng ta hiểu và thấy tất cả các mùa trong năm đều ẩn dấu mùa Xuân trong ấy. Mùa Xuân là mùa của bông hoa, sức sống và năng lực cho tất cả vạn vật. Nhưng rồi mùa Xuân cũng phải đi qua.

Đối với Cộng đồng Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Giáo hội kêu gọi các cấp: Hướng dẫn các thiện tín và gia đình họ thực tập giáo pháp trong đời sống thường nhật của người Cư sỹ tại gia; nỗ lực gìn giữ tiếng Việt cho các thế hệ con em; phát huy Giáo pháp đến thế hệ trẻ lớn lên ở Hoa kỳ; kêu gọi mọi gia đình nên hướng dẫn con cháu lễ lạy ông bà, tổ tiên và nói về hành trạng cao cả của quý ông bà, tổ tiên để con cháu chúng ta không quên cội mất nguồn.

Thế giới trong năm qua có nhiều thiên tai, biến loạn và chiến tranh. Đây là cọng nghiệp của nhân loại. Để giảm thiểu phần nào những oan nghiệt này, các Cơ sở thành viên của Giáo hội thường xuyên tổ chức các khóa tu học và hồi hướng phước đức ấy đến các nơi bị khổ nạn. Xin cho lòng thù hận được dứt, xin cho bom đạn được ngưng và xin những nạn nhân thiên tai được sớm bình phục. Cũng trong năm qua, nhiều binh sĩ của Hoa kỳ đã hy sinh nơi các chiến trường xa xứ. Xin cho hồn thức họ được sinh về cảnh giới an lành.
 
Hoan hỷ bấm vào đọc hết --> Thông Bạch Xuân Quý Tỵ - 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét