Thứ Ba, 15 tháng 1, 2013

Đặt câu hỏi: Đức Dalai Lama nói về một loại bệnh hoạn và liên lụy một hành động giết người

Đức Dalai Lama nói về Phật giáo ứng dụng - www.HoPhap.Net

Đức Dalai Lama nói về Phật giáo ứng dụng (8)
 

.............................

 

HỎI: Nếu một người bị mắc phải một loại bệnh hoạn và liên lụy một hành động giết người, người ấy có thể làm gì để tịnh hóa nghiệp ấy?

 

ĐÁP: Nếu bởi "bệnh hoạn" trong ý nghĩa một loại quấy rầy về tâm lý hay cảm xúc mà nó đưa đến tình trạng mất trí, thế thì từ quan điểm đạo đức của Phật giáo, một hành động như vậy chứa đựng ít nghiệp quả hơn là một sự liên lụy giết người có tính toán trước với một nhận thức đầy đủ về những hậu quả. Nó cũng nhẹ hơn là một sự liên lụy giết người xảy ra bởi những cảm xúc tiêu cực có tác động mạnh, điều này, xét cho cùng từ quan điểm đạo đức của Phật giáo, nó cũng được xem là một hành động giết người hoàn toàn.

 

Tuy thế, bất cứ tính tự nhiên của hành động không đạo đức là gì, sự thực hành của chúng ta nên làm để tịnh hóa ác nghiệp là phổ biến và phải chứa đựng bốn năng lực đối trị. Khi thực tập năng lực của ăn năn hối quá, hãy nhớ đối tượng mà hành động nhắm đến, và, áp dụng tất cả bốn năng lực (đối trị), liên hệ trong những hành động đạo đức, chẳng hạn như thiền tập thâm sâu trên tính không hay tâm giác ngộ (bồ đề tâm-bodhicitta). Cũng có một những sự thực hành tịnh hóa phổ thông cũng để áp dụng trong những trường hợp như thế. Nếu chúng ta không thể trau dồi bốn năng lực và tiến hành trong một hành động của tịnh hóa, một hành động xen kẻ đơn giản là trì tụng thần chú hay tiến hành trong một số hành động tích cực khác với xu hướng của tịnh hóa những hành vi nghiệp chướng.

HỎI: Với kiến thức của chúng ta về nghiệp báo và ảnh hưởng của những hành vi tốt hay xấu, một người Phật tử đối xử thế nào đối với những tội phạm? .....

 

Tìm hiểu học hỏi nhiều câu trả lời khác, hoan hỷ bấm vào --> Đặt câu hỏi: Đức Dalai Lama nói về Phật giáo ứng dụng (8)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét