Thứ Ba, 1 tháng 1, 2013

New Year's celebration at E-Temple HoPhap.Net: Time Square -- Count Down!

New Year's celebration at E-Temple HoPhap.Net: Time Square -- Count Down!

Giờ phút linh thiêng đêm Giao thừa đón mừng Năm Mới

Pháo Bông New Year

Pháo Bông New Year

Pháo bông Mừng Phật Giáng SinhPháo bông Mừng Phật Giáng Sinh

Merry Amida Buddha and Happy New YearMerry Amida Buddha and Happy New YearMerry Amida Buddha and Happy New Year

Pháo bông Mừng Phật Giáng SinhPháo bông Mừng Phật Giáng Sinh

Quốc Kỳ Việt NamPhật Giáo Kỳ Việt NamTuVienHoPhap present arms! We salute the Flags

Lễ Thượng Cờ Đầu Năm 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật


May Buddha Bless You and Yours,

Tu Vien Ho Phap 

================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Tu Vien Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
E-Temple: HoPhap.Net E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét