Thứ Năm, 3 tháng 1, 2013

Hộ Pháp Các: Điện Thờ Đức Hộ Pháp Vi-Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Hộ Pháp Các: Điện Thờ Đức Hộ Pháp Vi-Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng, Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát -- www.HoPhap.Net

ĐIỆN VI-ĐÀ HỘ PHÁP BỒ TÁT

E-Temple HoPhap.Net

Nam Mô Đăng Vân Tọa Bồ Tát

Nam Mô tam Châu cảm ứng Hộ Pháp Vi-Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ TátNam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát

Bạn đang bước vào Điện Các Thờ Đức Hộ Pháp Bồ Tát, hoan hỷ giữ trang nghiêm và một lời chí thành cầu nguyện

-------------------------------------------------------------------------------------

VI ĐÀ BỒ TÁT

VI ĐÀ BỒ TÁT Nguyên là thiên thần Thất Kiện Đà của đạo Bà La Môn, là con trai của thần Hộ pháp Phật giáo Đại Tự Tại Thiên, sau đó trở thành thần Hộ pháp của Phật giáo.

Trong hàng ngũ những vị thiên thần Hộ pháp thì Vi Đà nổi danh bởi tài năng chạy nhanh như bay. Tương truyền .... Điện Thờ Đức Hộ Pháp Vi-Đà Tôn Thiên Bồ Tát

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét