Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Hàng trăm ngàn nhân viên của Samsung sẽ phải học thiền

The source link: Hàng trăm ngàn nhân viên của Samsung sẽ phải học thiền

Khóa Tu Đại Chúng - E-Temple: www.HoPhap.net
Khóa Tu Đại Chúng - E-Temple: www.HoPhap.net

Theo các chuyên gia của Samsung, việc áp dụng sáng kiến này sẽ giúp nâng cao sức khỏe tâm lý của nhân viên. Thậm chí chỉ cần thiền 10 phút mỗi ngày cũng giảm được mức huyết áp, lo lắng và trầm cảm, cảm giác lo sợ, giúp tăng cường sức khỏe thể chất và tâm lý, nâng cao năng lượng cuộc sống và cải thiện khả năng chú ý.

Hàng trăm ngàn nhân viên của Samsung sẽ phải học thiền

Theo các chuyên gia của Samsung, việc áp dụng sáng kiến này sẽ giúp nâng cao sức khỏe tâm lý của nhân viên.

Trong vòng năm tháng một nhóm gồm các nhà tâm lý và người hướng dẫn thực hành thiền đã biên soạn chương trình giảng dạy đặc biệt dành cho các nhân viên của Samsung. Hiện chương trình này sẽ được sử dụng với tư cách đào tạo bắt buộc đối với các nhân viên của công ty.

Các khóa học thiền sẽ được tổ chức ......Hàng trăm ngàn nhân viên của Samsung sẽ phải học thiền 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét