Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Thành Kính Tưởng Niệm & Thông Tư Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão HT. Thích Hộ Giác

Vui lòng bấm vào đọc --> Thành Kính Tưởng Niệm & Thông Tư Lễ Tưởng Niệm Đức Trưởng Lão HT. Thích Hộ Giác

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI ÚC ĐẠI LỢI-TÂN TÂY LAN
The Unified Vietnamese Buddhist Congregation of Australia - New Zealand

HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH
*Văn Phòng Hội Chủ: Chùa Pháp Hoa, 20 Butler Ave, Pennington, SA 5013. Australia
Tel: 61. 08. 8447 8477. Email:
phaphoanamuc@gmail.com; Website: www.phatgiaoucchau.com
* Văn Phòng Tổng Thư Ký: Chùa Pháp Quang, 12 Freeman Rd, Durack, QLD 4077, Australia
Tel 07-33721113 ; Mobile 0402-442431 ; Fax 07-33729988 ; Email
thnhattan@yahoo.com.au
-------------------------------------------------------------------------------------------
Số 15-04/HĐĐH/TN PHẬT LỊCH 2556, Úc Châu ngày 06 tháng 12 năm 2012

THÀNH KÍNH TƯỞNG NIỆM

Kính gởi:
-Hội Đồng Lưỡng Viện Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
-Văn Phòng II Viện Hóa Đạo
-Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ
-Ban Tổ Chức Tang Lễ và Môn đồ Pháp quyến Đức Trưởng lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan vừa nhận được tin Trưởng lão Hòa Thượng thượng Hộ hạ Giác, thế danh Ngô Bửu Đạt, sinh ngày 14-01-1928 Mậu Thìn, vừa an nhiên thâu thần thị tịch vào lúc 6 giờ 19 phút (giờ Houston) sáng Thứ Tư ngày 05-12-2012, nhằm ngày 22 tháng 10 Nhâm Thìn tại Chùa Pháp Luân, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, thế thọ 85, Tăng Lạp 64.

Đức Trưởng lão Hòa Thượng đương vi:
-Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
-Phó Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất
-Thành viên Trưởng lão Hội Đồng Giáo Phẩm Trung Ương

Nguyên:
-Thành viên Đại hội Kết Tập Tam Tạng Kinh Điển lần thứ VI tổ chức tại Ngưỡng Quang, Miến Điện, năm 1954-1956
-Tổng Thư Ký đầu tiên của Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thủy Việt Nam
-Thành lập Phật Học Viện Pháp Quang, nơi đào tạo hơn phân nửa số lượng tăng tài Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam
-Ủy viên Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo
-Vụ Trưởng Vụ Truyền Bá TV Hoằng Pháp 1964-1966
-và lần lượt các trọng nhiệm Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Xã Hội, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Hoằng Pháp thuộc Viện Hóa Đạo
-Năm 1967, Phó Giám Đốc Nha Tuyên Úy Phật Giáo – Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

The source: www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét