Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Các giọng đọc tuyệt vời: Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Tịnh Từ

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm - www.HoPhap.Net
 

Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp thân ái kính mời các đệ tử của TVHP và quí Phật tử mười phương hữu duyên nhín chút thời gian bấm vào màn ảnh ở cuối bài để nghe những mẫu chuyện linh ứng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát với các giọng đọc tuyệt vời và nhạc đệm du dương biết đâu sau một vài mẫu chuyện nghe được, cuộc đời của quí vị sẽ thay đổi và được an vui thanh nhàn hơn. Thành tâm khuyến tấn quí vị luôn tinh tấn niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn, Linh Cảm Ứng Bạch Y Quán Thế Âm Bồ Tát!
 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét