Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012

Kỷ Yếu Điện Tử: Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác Thập Phần Viên Mãn

The source:  Kỷ Yếu Điện Tử: Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác Thập Phần Viên Mãn

The Most Venerable Thich Ho Giac 1928-2012 -- www.HoPhap.net


Tán hoa cúng dường - www.HoPhap.Net

Tang LThập Phần Viên Mãn
Điện Thư Phân Ưu & Cầu Nguyện Tưởng Niệm
Cố Hòa Thượng Thích Hộ Giác
viên tịch tại Chùa Pháp Luân
Thành phố Houston, Tiểu bang Texas, Hoa Kỳ.
(1928-2012. Thế thọ 85 tuổi. Hạ lạp 65 năm)
(Lưu chú: Ngoài 4 Trang nhà Phật Giáo chính "đầy đủ nhất", chúng tôi sưu lục các Tổ chức Cộng đồng Người Việt Nam "khắp nơi", chứ thiết nghĩ không cần thiết liệt kê các Trang Nhà tự viện hoặc cơ sở của Phật Giáo nước ngoài, kể cả 4 Giáo Hội Phật Giáo Hải Ngoại.
Tang Lễ đã viên mãn, tạm ngưng hôm nay, tuy nhiên có thể tiếp tục cập nhật thêm nếu cần.
Ngày 19-12-2012. Thích Nhật Tân)

Tán hoa cúng dường - www.HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét