Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Câu Chuyện Đạo Lý Làm Người: Thiền Sư và con chó Nô Ky...

The source: Câu Chuyện Đạo Lý Làm Người: Thiền Sư và con chó Nô Ky...

Cái giận của Nô ky đi qua nhanh, nên Nô ky có cơ hội ở lại Tu viện để tiếp tục chuyển hóa và thăng tiến - HoPhap.net
Cái giận của Nô ky đi qua nhanh, nên Nô ky có cơ hội ở lại Tu viện để tiếp tục chuyển hóa và thăng tiến - HoPhap.net

Thiền Sư và con chó Nô Ky...

- Nô ky là con chó của một Tu viện ở núi Dương Xuân, nó rất dễ thương, nhưng nó cũng có cái tính dễ ghét là hay sủa dai khi thấy khách đến.

- Hôm ấy, khách đến viếng chùa, Nô ky sủa dai, Thiền sư quở mà Nô ky vẫn tiếp tục sủa dai, nên Nô ky đã bị Thiền sư hèo cho một hèo, Nô ky bỏ Tu viện ra đi.

- Cũng sáng hôm ấy, từ Tu viện một Chú Tiểu phạm lỗi, Thiền sư quở trách, chú ta tìm đủ cách để từ chối lỗi của mình, sau đó chú đã bị Thiền sư hèo cho một hèo, Chú Tiểu cũng bỏ Tu viện ra đi.

- Cũng ngày ấy, Thiền sư xuống núi hoằng hóa, chiều trở về Tu viện, Nô ky đã đứng sẵn trước cổng Tam quan, vẫy đuôi chào và nhảy lên mừng rỡ Thiền sư một cách quý mến.

-Nhưng Chú Tiểu đã bỏ Tu viện ra đi, một ngày, hai ngày, ba ngàyi, bảy ngày… cho đến cả năm vẫn không thấy bóng dáng chú ở nơi nào!

- Nên, có lần Thiền sư tập họp chúng Tăng và dạy: "Cái giận càng nhiều, thì lý trí càng ít. Cái giận càng ít thì lý trí càng nhiều. Cái giận càng nhiều thì sự phản bội càng lớn. Cái giận càng ít thì sự hiểu biết và lòng trung thành lại càng tăng". Quý vị nên biết! Lòng tham và cái giận đã đuổi chúng ta ra khỏi đời sống của tu viện chứ không ai khác.

- Hỡi quý vị! Cái giận của Nô ky đi qua nhanh, nên Nô ky có cơ hội ở lại Tu viện để tiếp tục chuyển hóa và thăng tiến. Còn Chú Tiểu tuy làm thân người, nhưng ôm cái giận trong lòng, nên Chú Tiểu đã đánh mất cơ hội quý báu của mình. Chú ấy tuy mang thân người mà tâm tệ hơn cầm thú.

- Vậy, quý vị hãy coi chừng tâm của quý vị!!!

__(((卍)))__Nam Mô A Di Đà Phật__(((卍)))__

===========================================================

Source: Bài và hình của người gửi qua E-Mail đến TuVienHoPhap@Gmail.com

===========================================================

 

Góp ý: Đại ý câu chuyện này đã thường được Thầy Phương Trượng Tu Viện Hộ Pháp dùng làm ví dụ để huấn dạy các đệ tử từ lúc Thầy về khai mở Đạo Trường xóa nạn "vô minh" tại Los Angeles, thế nhưng cũng có không ít các đệ tử của Thầy ôm cái giận trong lòng ra đi biền biệt và họ đã mất đi nhiều cơ hội quý báu cùng Đại chúng tu học - Thật thương thay! Thương thay! Vì vậy, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đã từng cảnh cáo rằng: "Chúng sinh nơi cõi Ta-Bà tánh tình cứng cõi khó dạy..." -- Con chó xưa kia còn ở lại với Tu Viện Hộ Pháp nay cũng không còn vì nó đã qua đời với chứng bệnh ung thư - Thật thương thay! Thương thay!

Cánh cửa chưa bao giờ đóng - E-Temple: www.HoPhap.net

"Cánh cửa chưa bao giờ đóng" - E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét