Thứ Ba, 27 tháng 11, 2012

CHƯƠNG TRÌNH Tết Quý Tỵ - Xuân Di-Lặc 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp

CHƯƠNG TRÌNH Tết Quý Tỵ - Xuân Di-Lặc 2013 tại Tu Viện Hộ Pháp

www.HoPhap.net -- Đón Xuân đốt pháo tại Tu Viện Hộ Pháp

CHƯƠNG TRÌNH TẾT QUÝ TỴ - XUÂN DI LẶC 2013 TU VIỆN HỘ-PHÁP
(Tu Viện Đón Khách Thập Phương Đến Lễ Phật Suốt 3 Ngày Tết, từ 5:45 am – 11:45 pm,
Đặc Biệt, Đêm Giao Thừa Tu Viện mở cửa đến 2:00 am)

1/. TẤT NIÊN
Phật Nhật – Sunday February 3, 2013
6:30 p.m. Tiệc Chay Tất Niên

2/. ĐÓN GIAO THỪA & LỄ SÁM HỐI CUỐI NĂM
Thứ Bảy - Saturday February 9, 2013 (29 Tháng Chạp tháng thiếu)
07:00 pm: Khóa Lễ Sám Hối Cuối Năm, thanh tịnh tam nghiệp để nghinh đón Tân Niên
11:00 pm: Lễ Giao Thừa, Lễ Cúng Dường Tam Bảo Đầu Năm, Vía Phật Di-Lặc & Kỳ An.
00:08 am: Chúc Xuân - Lời Chúc Phúc Lành Đầu Năm và Phát lộc Lì-Xì
(Có chương trình đặc biệt riêng cho năm nay)

3/. NGÀY MỒNG MỘT TẾT QUÝ TỴ
Phật Nhật – Sunday February 10, 2013
06:00 am: Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am: Khóa Lễ Cúng dường Tam Bảo, Thuyết Pháp, và tiến cúng Ông Bà Tổ Tiên
07:30 pm: Lập Đàn Khai Kinh Dược Sư trì tụng Kỳ An Đầu Năm trong vòng 49 ngày và Lễ Hạ Đàn Hoàn Mãn Tạ Phật vào lúc 7:30 pm tối Sunday March 24, 2013

4/. NGÀY MỒNG HAI TẾT QUÝ TỴ
Thứ Hai – Monday February 11, 2013
06:00 am: Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am: Khóa Lễ Cúng Ngọ Dâng Cơm Cúng Phật và tiến cúng Chư Tiên Linh quá cố
07:30 pm: Thọ trì Kinh Dược Sư dâng sớ kỳ an cho quý Phật tử ghi tên xin Lễ Cầu An.

5/. NGÀY MỒNG BA TẾT QUÝ TỴ
Thứ Ba – Tuesday February 12, 2013
06:00 am: Khóa Lễ Công Phu Sáng
10:30 am: Khóa Lễ Cúng Ngọ Dâng Cơm Cúng Phật và tiến cúng Chư Tiên Linh quá cố
07:30 pm: Thọ trì Kinh Dược Sư dâng sớ kỳ an cho quý Phật tử ghi tên xin Lễ Cầu An.

6/. HÀNH HƯƠNG THẬP TỰ CÁC CHÙA VÙNG ORANGE COUNTY & LOS ANGELES
Phật Nhật – Sunday February 17, 2013 (Mùng 8 Tết)
06:00 am: Xe sẽ đón tại parking lot Siêu Thị Thuận Phát, đường Rosemead, El Monte
05:00 pm: Xe về tại Tu Viện Hộ Pháp - Hồi hướng, phát lộc, dùng cơm, và dự Lễ Cúng Sao.
Quý Phật Tử liên lạc về Tu Viện ngay để lấy vé đi Hành Hương hôm nay kẻo hụt chuyến đi.

7/. LỄ HỘI CÚNG ĐÈN DƯỢC SƯ KỲ AN — CÚNG SAO & GIẢI KẾT
Phật Nhật – Sunday February 17, 2013 Đêm Mùng 8 Tháng Giêng Năm Quý Tỵ (Cúng Sao)
7:30 pm: Lễ Hội Hoa Đăng Dược Sư Cầu An Giải Kết và Thuyết Pháp
(Có chương trình đặc biệt riêng & Đốt Đèn Thọ Mạng – Dâng Đèn cầu nguyện)

8/. LỄ RẰM THƯỢNG NGUYÊN
Phật Nhật – Sunday February 24, 2013 (Cúng Rằm Tháng Giêng Năm Quý Tỵ)
10:30 am: Dâng Lễ Cúng Dường, Cầu Nguyện, Thuyết Pháp, và tiến cúng Ông Bà Tổ Tiên
12:30 pm: Chay hội, thọ lộc "Cơm Phật Hương Tích" thân mật đầu năm.
01:30 pm: Lễ Quy-Y Tam Bảo - Truyền Năm Giới – Hoàn mãn & Cúng Thí Thực Cô Hồn.

(3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel.: (626) 453-0109 hoặc 377-1103 – www.HoPhap.Net)

www.HoPhap.Net -- Đón Xuân Vui Tết tại Tu Viện Hộ Pháp


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét