Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI - kỳ nguyện các nạn nhân vì thiên tai bão lụt tại New York

 

 

Namo Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ-Tát

10:30 AM, Phật Nhật Sunday Ngày 04 Tháng 11 Năm 2012

Lễ Vía Ðức Mẹ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm

---------------------

THÔNG BÁO THAY THƯ MỜI

Để kỳ nguyện các nạn nhân vì thiên tai bão lụt tại New York vừa qua, Tổ Đình Hộ Pháp Hải Ngoại sẽ cử hành 2 khóa lễ quan trọng: khóa lễ thứ 1, kỳ an & kỳ siêu trong ngày Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm tối thứ Sáukhóa lễ thứ 2, sáng Phật Nhật (Sunday) 10:30 a.m. ngày 04 tháng 11 năm 2012. Đồng thời, kỳ nguyện cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình và chúng sinh an lạc.

Đặc biệt, Khóa Tu Bát Quan Trai đầu tháng 11 Dương Lịch & Tam Bộ Nhất Bái cầu nguyện các nạn nhân bão lụt Sandy tại đạo tràng Tu Viện Hộ Pháp sẽ được bắt đầu vào lúc 8:30 sáng Phật Nhật Sunday ngày 04/11/2012 và hoàn mãn vào lúc 8:30 tối cùng ngày. Trân trọng thông báo và kính mời đại chúng cùng về tham dự đông đủ.

Thông báo này thay thế Thư Mời, trân trọng kính mời toàn thể quý Phật tử Đồng hương cùng về tham dự đông đủ vào ngày giờ trên để cùng góp lời cầu nguyện cho tự thân và chúng sinh mọi loài đều được ân triêm lợi lạc.

Nam mô Ðại Từ Ðại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Âm Bồ-Tát.

Tu Viện Hộ Pháp

======================

Tỳ kheo Thích Tuệ Uy, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp "Trên không gian" HoPhap.Net
Tỳ kheo Thích Tuệ Nghiêm, Viện chủ Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles

=======================

Tu Viện Hộ Pháp
3048 Lashbrook Avenue, El Monte, CA 91733 – USA,
 
 
Source: E-Temple: HoPhap.Net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét