Thứ Hai, 17 tháng 9, 2012

Y Tế Mỹ Cứu Người & Chết Người


Y Tế Mỹ Cứu Người & Chết Người -- HoPhap.Net
Y Tế Mỹ Cứu Người & Chết Người -- HoPhap.Net

Y Tế Mỹ

-

Dr. Vi Sơn

Theo như thơ anh Nguyễn Minh Châu, thì một sự sai lầm chuyên môn như vậy có thể xẩy ra đối với bác sĩ và bệnh viện ở Mỹ một cách rộn rãi được không? Theo cơ quan Food and Drug Administration thống kê, thì ở Mỹ, mỗi ngày có một người chết (oan) vì sai lầm trong nghành y tế ở Mỹ. Đây là sự thâu nhỏ của một con số đáng xấu hổ (what a shame for such an understatement) của cơ quan FDA mà tôi cho là một trong những cơ quan bất tài và mâu thuẫn nhất trong chính phủ Mỹ. Họ nhiều khi chỉ trong thời gian một năm có thể đổi ngược quyết định 180 độ. Tuy vậy họ cũng phải thừa nhận là trên nước Mỹ, hàng năm có 1 triệu ba trăm ngàn (1,300,000) ngàn người dân Mỹ bị tổn thương bởi lỗi lầm của BS/Bệnh viện/ dược sĩ/dược phòng. Về con số tử vong do các thực thể vừa kể gây, không phải chỉ có mỗi ngày một người bị chết vì lỗi lầm y tế, mà thực ra mỗi năm có tới 7 trăm tám mươi ngàn (780,000) người Mỹ bị chết do lỗi lầm y tế gây ra. Cần biết, số người Mỹ tử nạn trong tai nạn xe cộ ở Mỹ chỉ độ 45,000 người một năm nghĩa là 1 phần 17 (1/17) cuả con số trên đây. Có người đã gọi cái thảm trạng này là "the American unspoken holocaust". Tôi dám mạnh miệng nói sự thật mà không sợ bị gắn cho là có ác cảm với nghành y-tế Mỹ vì chính tôi là ......
Bấm vào đọc hết bài này được đăng tại link ---> Y Tế Mỹ Cứu Người & Chết Người  
 

---------------------

Xin hãy cho mọi người bệnh sớm thoát khỏi bệnh khổ - Master Thich Tue Uy and his Student

Cầu cho mọi loài chúng sinh luôn gặp được thầy thuốc giỏi, gặp thuốc hay; đừng cho họ bị uống lầm thuốc, chữa lầm người để phải bị hoạnh tử chết oan; xin hãy cho họ được sự an vui, ít bịnh ít não phiền, hãy cho họ được sự sống lâu, được sự sống lâu để có thêm duyên lành gieo trồng trong Phật Pháp, đời sau gặp Phật hóa duyên thành tựu Đạo quả Bồ Đề "Án, thất rị đa, thất rị đa, quân tra lợi ta-bà-ha."

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai

Phòng Bảo Vệ Sức Khỏe Để Tu Học - E-Temple: HoPhap.Net

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét