Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Cần Có Hai Người Để Nhảy Điệu Tango

Cần Có Hai Người Để Nhảy Điệu Tango
( It Takes Two to Tango : The Human Future & the Future of Buddhism )
Nguyên tác: Tỳ kheo Bhikkhu Bodhi
Việt ngữ : Dịch giã Trần Như Mai

Cần có hai người để nhảy điệu Tango - You and me

Cần Có Hai Người Để Nhảy Điệu Tango

(Hoan hỷ bấm vào link dưới)

Cần Có Hai Người Để Nhảy Điệu Tango

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét