Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

Mời bạn tham dự India Tour - Chuyến Hành Hương Về Xứ Phật Tháng 11 Năm 2012

 
May Buddha Bless You and Yours,
 
Tu Vien Ho Phap 
 
================
In Buddha We Trust
================

Missionary Headquarters
Ho Phap Monastery
Los Angeles, Big Saigon
Phone: 1(626) 453-0109

E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét