Thứ Năm, 16 tháng 8, 2012

HoPhap.Net -- THÔNG BẠCH VU LAN P.L. 2556 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

 THÔNG BẠCH VU LAN P.L. 2556 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HOA KỲ
VIETNAMESE AMERICAN UNITED BUDDHIST CONGREGATION

HỘI ĐỒNG GIÁO PHẨM
CHÁNH VĂN PHÒNG
704. East "E" Street., Ontario, CA 91764 – U.S.A. | Tel. & Fax: (949) 986-2433

__________________________________

THÔNG BẠCH VU LAN P.L. 2556 - 2012

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,

Kính bạch chư tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý thiện nam tín nữ Phật tử,

Ngày xưa Đức Thế Tôn đã ân cần chỉ dạy pháp môn Vu Lan Bồn báo hiếu phụ mẫu trọng ân trong mùa thập phương hiền thánh tăng tự tứ giải hạ an cư là để thiết lập con đường Nhân Thừa làm nến tảng căn bản cho nếp sống đạo đức của nhân loại.

Thật vậy, làm người mà không nhớ đến và không báo đáp thâm ân sinh thành đưỡng dục của cha mẹ tức là chối bỏ nguồn cội huyết nhục của mình, là chạy theo đời sống đi ngược lại đạo đức và lương tri. Như vậy, tri ân và báo ân phụ mẫu không những là đạo lý làm người của mỗi cá nhân mà còn là nguyên tắc xây dựng nền đạo đức luân thường và trật tự xã hội.

Pháp môn Vu Lan Bồn của Phật dạy không những là kim chỉ nam cho nếp sống hiếu thuận phù hợp với đạo đức thế gian mà còn mở ra con đường hướng thượng đặt nền tảng cho đời sống tâm linh cao cả nhắm đến mục tiêu giải thoát tận gốc mọi khổ đau cho con người. Pháp môn Vu Lan Bồn đặt trọng tâm vào việc vận dụng sức mạnh tâm linh để chuyển hóa từ gốc rễ mọi căn nguyên gây ra tội lỗi và khổ đau. Qua đó, người Phật tử thực hành hiếu hạnh báo đáp thâm ân sinh thành dưỡng dục ở cả hai bình diện vật chất và tâm linh. Với vật chất là cung phụng đầy đủ phương tiện sống ăn mặc, nhà cửa, phòng ốc, mền nệm, thuốc men cho cha mẹ. Với tâm linh là cung phụng đầy đủ phương tiện để gầy dựng tín tâm nơi Tam Bảo, học hiểu và hành trì Phật Pháp trong đời sống hàng ngày để đấng sanh thành có thể vơi bớt phiền muộn và khổ đau. Đối với cha mẹ đã qua đời thì bố thí cúng dường để hồi hướng công đức và cầu nguyện cho cha mẹ được tiêu trừ nghiệp lực, sanh về cảnh giới an lạc.

Nói đến tri ân và báo ân, Đức Phật còn dạy người Phật tử luôn ghi nhớ và báo đáp bốn ân lớn: Ân phụ mẫu, ân Tam Bảo, ân chúng sinh, và ân quốc gia xã tắc.
Ân phụ mẫu thì đã nói ở trên, thực hành theo pháp môn Vu Lan Bồn để tri ân và báo ân cha mẹ.

Nhờ ân Tam Bảo mà chúng ta hiểu biết và thực hành Phật Pháp để cầu giác ngộ và giải thoát. Có thể nói rằng phụ mẫu dưỡng dục thân thế gian mà Tam Bảo dưỡng dục thân giác ngộ và giải thoát cho chúng ta. Cách tốt nhất để báo đáp ân Tam Bảo là thâm tín Phật Pháp Tăng, học hỏi để thâm nhập và tu tập để thực chứng Phật Pháp. Đồng thời góp phần tích cực vào công cuộc xiển dương Chánh Pháp để làm lợi lạc cho mọi người.

Ân chúng sinh là nói chung đến tất cả những gì mà chúng ta thọ nhận trong đời sống hàng ngày từ áo cơm, nhà cửa, xe cộ, thuốc men đến kiến thức, việc làm, v.v… Tất cả không phải do một mình chúng ta có thể tạo ra được mà do cộng đồng xã hội, cho nên chúng ta phải biết ơn và báo đáp. Báo đáp như thế nào? Là phải tri nhận rằng mọi thứ phục vụ cho đời sống của chúng ta đều từ người khác với bao nhiêu công lao khó nhọc, là phải biêt trân quý từng thứ vật dụng hàng ngày, không thể phung phí và lạm dụng, là phải biết góp phần bảo vệ nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sống cho các thế hệ mai sau, là phải nỗ lực mang lại cuộc sống phồn thịnh, tự do và hòa bình cho nhân loại.

Quốc gia xã tắc là nơi chốn mà chúng ta sinh ra, là mảnh đất mà ông cha chúng ta đã dày công gầy dựng, là nguồn cội văn hóa, đạo đức mà chúng ta được nuôi dưỡng và trưởng thành. Là một công dân của đất nước chúng ta phải biết góp phần giữ nước, làm cho đất nước ngày càng thịnh vượng và phát triển. Chúng ta, những Phật tử sống ở xứ người, mang trong mình hai cái ân lớn của hai đất nước: một đất nước Việt Nam nơi ông bà tổ tiên chúng ta ở đó và một đất nước Hoa Kỳ nơi tiếp nhận chúng ta vào tị nạn và sinh sống. Đối với đất nước Hoa Kỳ, chúng ta phải nhớ ơn và trả ơn bằng nỗ lực đóng góp hết sức mình cho sự phát triển của một xã hội đa văn hóa, chúng ta phải quan tâm và dạy dỗ con cháu vừa đem tài năng sở học cống hiến cho đất nước Hoa Kỳ vừa giữ gìn truyền thống văn hóa Việt. Đối với quê hương Việt Nam bên kia bờ Thái Bình Dương, chúng ta cũng bày tỏ lòng biết ơn và báo ơn bằng sự quan tâm, lòng nhiệt thành và khả năng cho công cuộc xây dựng và phát triển một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền, nhất là góp phần vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải đang bị Trung Quốc âm mưu xâm lược.

Kính bạch chư Tôn Đức Tăng, Ni,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử,
Làm được như vậy là chúng ta đã thực hiện đúng lời Phật dạy đối với hạnh tri ân và báo ân trong mùa Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu và nguyện đem công đức này hướng về cửu huyền thất tổ đa sanh phụ mẫu, kẻ còn người mất đều ân triêm lợi lạc.

Thay mặt Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ, tôi xin thành tâm cầu nguyện chư tôn đức Tăng, Ni pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi xin cầu chúc quý Phật tử một mùa Vu Lan bồ đề tâm tăng trưởng, sở cầu như nguyện và thân tâm thường an lạc.

Nam Mô Vu Lan Thắng Hội Đại Hiếu Mục Kiền Liên Tôn Giả tác đại chứng minh.


TM. Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTNHK
Chánh Văn Phòng

(ấn ký)

Sa môn Thích Thắng HoanMô Phật, nguồn từ --> http://www.hophap.net/hp/?15659=5&596=71&759=3309&59615=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét