Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2012

Cuộc thăm viếng HoPhap.Net thú vị có quà cúng dường/tặng thưởng cho vị khách Đặc Biệt Thứ 200,000 (2 trăm ngàn)

Cuộc thăm viếng HoPhap.Net thú vị có quà cúng dường/tặng thưởng cho vị khách Đặc Biệt Thứ 200,000 (2 trăm ngàn)

E-Temple: HoPhap.Net Long Trọng Chuẩn Bị Đón Mừng

Vị Khách Thứ 200,000 Sẽ Đến Trong Một Ngày Gần Đây

Chúc Mừng Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian!

 

Namo Buddhaya - HoPhap.net

E-Temple www.Hophap.Net  Press

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

-----------------

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian (HoPhap.Net)

Chúc Mừng Vị Khách Thứ 200,000 Hai Trăm Ngàn (Với con 6 con số 1: con số biểu tượng cho tinh tấn & công đức)

Sẽ Đến Thăm Viếng Tu Viện Hộ Pháp www.HoPhap.Net

Người đó có thể là bạn, nếu chính là Bạn thì bạn hoan hỷ chụp tấm hình có mang con số 200,000 trong cột chữ bên trái cùa HoPhap.Net "Tổng Số Viếng Thăm" và gửi về Tu Viện Hộ Pháp qua E-mail: TuVienHoPhap@Gmail.com

Ban Hoằng Pháp sẽ gửi tặng cho Bạn một món quà làm kỷ niệm và khích lệ tinh thần tinh tấn vào E-Temple HoPhap.Net cùng tu học.

======================================

Cuộc thăm viếng HoPhap.Net có quà cúng dường/tặng thưởng cho vị khách Đặc Biệt Thứ 200,000

Kính mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và Đồng bào Phật tử hoan hỷ tích cực tham gia đông đảo cuộc thăm viếng www.HoPhap.Net dấu mốc lịch sử này và có quà cúng dường/tặng thưởng để tri ân vị khách đại diện đặc biệt E-Temple: HoPhap.Net...........
                         http://www.hophap.net/hp/default.asp?15659=5&596=2&759=3277&59615=4
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét