Thứ Hai, 7 tháng 5, 2012

THUYỀN HOA TRÊN SÔNG HƯƠNG KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN LẦN THỨ 2636 NĂM 2012   MERRY SAKYAMUNI BUDDHA AND HAPPY BUDDHA DAY!


http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2640Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2668Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2642Copy-1.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2666Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2657Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2699Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2726Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2729Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2751Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2775Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2787Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2800Copy-1.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2810Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2820Copy.jpg

http://i1184.photobucket.com/albums/z321/loi58/DSC_2828Copy-1.jpg
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét