Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012

Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Lễ Hội Quán Âm tại Chùa Việt Nam, Houston, Taxas, USA 2012 Nam mô A-Di-Đà Phật,

Phần III & VI Hết: Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Lễ Hội Quán Âm tại Chùa Việt Nam, Houston, Taxas, USA 2012

Nam mô A-Di-Đà Phật,

Hình Ảnh Đẹp Tuyệt Vời, Phóng viên Chánh Kiến của Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian được duyên lành phi hành đến Lễ Hội chụp lại một số hình ảnh và kính mời bạn xem thưởng thức rồi chúng ta cùng nhau hứa nguyện rồi sẽ có một ngày Hành Hương về Chùa Việt Nam tại Houston, bang Texas, Hoa Kỳ tham dự Lễ Hội Quán Âm hằng năm để cúng dường và tu học.

Lễ Hội Quán Âm tại Houston Texas USA 2012

Link hoan hỷ bấm vào --> Hình Ảnh Đẹp (Phần III) Ngày Lễ Hội Quán Âm 2012 tại Chùa Việt Nam Houston - Texas Hoa Kỳ

Link hoan hỷ bấm vào --> Hình Ảnh Đẹp (Phần VI) Ngày Lễ Hội Quán Âm 2012 tại Chùa Việt Nam Houston - Texas Hoa Kỳ


Nguyện cho những ai nhìn các tấm hình này đều phát lòng bồ đề, đồng sanh về Cực Lạc.


Kính mời các bạn nhớ trở lại đón xem các dây hình Phật Sự khác trong thời gian tới tại HoPhap.Net hoặc vào trang Web của Chùa Việt Nam xem thêm các dây hình đẹp khác của Chùa do Ban Tổ Chức Lễ Hội Quán Âm đăng tại đây: Chùa Việt Nam - Texas

Thấy và nghe xin hoan hỷ vui theo công đức này!
Kiếp này là kiếp sau cùng rồi! Con xin phát nguyện vãng sinh.
Cúi xin Đức Từ Bi xót thương tiếp độ.

=======================================

No matter the distance between your Temples and Ho Phap Monastery,

the distance between our hearts will never change.

=======================================


Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Phòng Triển Lãm Hình Ảnh Phật Sự - E-Temple: www.HoPhap.Net


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét