Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2012

Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Little Saigon, California năm 2012


Hình Ảnh Đại Lễ Phật Đản Tại Little Saigon, California năm 2012

Đức Diệu Tường - E-Temple: HoPhap.Net
Đức Diệu Tường - E-Temple: HoPhap.Net

Namo Sakyamuni Buddha - HoPhap.Net

Hình Ảnh Phật Sự của Đại Tăng Ni Phật Giáo Việt Nam Lưu Vong Tỵ Nạn Hải Ngoại Kính Mừng Đại Lễ Đản Năm 2012 - California

HoPhap.Net Press

Đạo Tràng Tu Viện Hộ Pháp Trên Không Gian HoPhap.Net xin kính gửi đến những  hình ảnh Lễ Khai Mạc Đại Lễ Phật Đản lần thứ 2636 - Phật Lịch 2556 tại California . Do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức và thực hiện.  Chúng tôi sẽ đăng liên tục  những hình ảnh sinh hoạt tiếp theo , thân mời bạn trở lại  theo dõi

Xin click vào link dưới đây để xem hình

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật

Nam Mô Thường Hoan Hỷ Bồ Tát

Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt

Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành

Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp

Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc

Nam Mô Vô Lượng Quang Phật
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét