Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Thời Khóa Tu Đại Chúng Trọn Năm 2012 & E-Temple: HoPhap.net

Source link --> Thời Khóa Tu Đại Chúng Trọn Năm 2012 & E-Temple: HoPhap.net

Tu Vien Ho Phap -- HoPhap.net

Những Sinh Hoạt Phật Sự Quan Trọng 2012

Tu Viện Hộ Pháp

3048 Lashbrook Ave., El Monte, CA 91733 – Tel. (626) 453-0109

Lễ Cúng Dường Đức Phật Xuất Gia tại Tu Viện Hộ Pháp Năm 2010

Cung thỉnh Quý Phật tử và Đồng hương đến tham dự các buổi Lễ để vun bồi công đức

01/ Lễ Vía Đức Phật Thích Ca Xuất Gia: Truyền Giới Quy-y Tam Bảo/Thập Thiện

lúc 8:00 a.m & khóa lễ Kỳ An & Kỳ Siêu Thuyết Pháp lúc 10:30 a.m. Sunday, Feb. 26, 2012

02/ Lễ Vía Phật Thích Ca Nhập Diệt & Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát: Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, March 11, 2012 & Khóa Tu Sám Pháp Quán-Âm, Tam Bộ Nhất Bái từ 6:30 – 6:30 pm

Lễ Hoàn Nguyện Đại Đàn Dược Sư 49 Ngày Thọ Trì Kinh Dược Sư & Thuyết Pháp:

Đúng vào lúc 7:30 p.m. (Sẽ phát lộc & nước Cúng Phật Dược Sư cho các Phật tử)

03/ Lễ Vía Đức Phổ Hiền Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m., Tuesday, March 13, 2012

04/ Lễ Vía Đức Chuẩn Để Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m., Friday, April 06, 2012

05/ Đại Lễ PHẬT ĐẢN Quốc Tế do Giáo Hội tổ chức 3 ngày & TV Hộ Pháp tham dự:

Từ Friday đến Sunday, April 20, 21 & 22, 2012 tại Westminster Mall, Westminster – California

06/ Lễ Vía Đức Văn Thù Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m., Tuesday, April 24, 2012

07/ Đại Lễ PHẬT ĐẢN T.V. Hộ Pháp – Merry Sakyamuni Buddha & Happy Buddha Day

Tại Tu Viện lúc 10:30 a.m. Sunday, May 06, 2012 (Tối sẽ Phóng Hoa Đăng tại hồ Hương Thủy)

Khóa Tu Phật Thất Kỳ I: 3 Ngày: Friday, Saturday & Sunday, May 4, 5 & 6, 2012

08/ Lễ 30 Tháng Tư Đen: Đại Lễ Kỳ Siêu Chiến Sĩ Đồng Bào 7:30 p.m. Monday, April 30, 2012

09/ Lễ Memorial Day USA: Cầu nguyện Chiến Sĩ Trận Vong 7:30 p.m. Monday, May 28, 2012

10/ Khóa An Cư Kiết Hạ do Giáo Hội Hoa Kỳ tổ chức 10 ngày Tu Viện Hộ Pháp tham dự: Tại Chùa Bát Nhã, Little Saigon tMonday, June 21 đến Thursday June 30, 2012

11/ Cung thỉnh H.T. Kim Sơn quang lâm Thuyết Pháp: lúc 7:30 p.m. Saturday, June 23, 2012

12/ Khóa Tu Học Phật Pháp Bắc Mỹ lần thứ 2: từ Thursday, August 2 – 6, 2012 tại Khách Sạn Santa Clara Marriott, 2700 Mission College Blvd., Santa Clara, Ca 95054,Tel.: 408-988-1500

13/ Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (Tháng 6 Âl): Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, August 5, 2012

14/ Đại Lễ VU-LAN BỒN BÁO HIẾU CHA MẸ - Happy Sangha Day (Tết Chư Tăng)

Đúng 10:30 a.m. Sunday, August 19, 2012 (Cúng Xớt Bát Chư Tăng đi khất thực & Lễ Bạt Độ)

15/ Lễ Vía Đức Đại Thế Chí Bồ Tát (Tháng 7 Âl): Vào lúc 10:30 a.m. Wednesday, August 29, 2012

16/ Lễ Vía Đức Địa Tạng Bồ Tát: Đúng vào lúc 7:30 p.m. Saturday, September 15, 2012

17/ TIỆC CHAY & CA NHẠC Gây Quỹ Hoằng Pháp & Tu Bổ TVHP: Sunday, Sept. 16, 2012

(Phát hành vé vào đầu tháng 6,giá vé ủng hộ $20/vé, $50/vé VIP – Khai tiệc đúng 4:30 pm)

18/ Tết Trung Thu (Múa lân & Hoa Đăng): 10:30 a.m. Sunday, September 30, 2012

19/ Lễ Vía Quán Thế Âm Bồ Tát (19/9 Âl): Đúng vào lúc 10:30 a.m. Sunday, November 4, 2012

20/ Lễ Vía Đức Phật Dược Sư: 7:30 p.m., Tuesday, November 13, 2012

21/ Lễ Rằm Hạ Nguyên: 10:30 a.m., Sunday November 25, 2012 -- Thanksgiving Vietnam

22/ Đại Lễ PHẬT A-DI-ĐÀ GIÁNG SINH–Merry Amida Buddha & Happy New Year

10:30 a.m. Sunday, December 23, 2012 (Phát quà Phật Giáng Sinh & Có chương trình riêng)

Khóa Tu Phật Thất Kỳ II: 3 ngày: Đón Mừng Phật Giáng Sinh từ Friday December 21 đến 23

23/ Khóa Tu Một Ngày Quán Niệm: Từ 6:30 a.m. – 8:30 p.m. Saturday, December 29, 2012


* Mỗi tối đều có khóa lễ Tịnh Độ thọ trì các kinh Đại Thừa đúng vào lúc 7:30 p.m.
Đặc biệt tọa Thiền mỗi tối thứ Sáu - Trà Đạo mỗi tối thứ Bảy, & Thuyết Pháp mỗi Sunday Trưa & Tối
* Mỗi Chủ Nhật tuần đầu tháng: Khóa Tu Bát Quan Trai Giới 24 giờ: Truyền giới lúc 9:00 a.m.
* Mỗi Sáng Chủ Nhật hằng tuần: Khóa Sám Đại Bi Quán Âm từ 6:30 a.m. – 8:00 a.m.
* Mỗi trưa Chủ Nhật hằng tuần: Khóa lễ Kỳ An & Kỳ Siêu vào lúc 10:30 a.m -- Thuyết Pháp & Thọ trai
* Sám Hối & Tụng Giới mỗi nửa tháng vào đêm 14 & 30 ÂL hoặc đêm 29 tháng thiếu có Thuyết Giới.

 Hoa Dâng Cúng Phật

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét