Thứ Bảy, 7 tháng 1, 2012

Today 14 Tháng Chạp AL Ngày Sám Hối & Tụng Giới --- THÔNG BÁO HT. THÍCH TỊNH TỪ & THÔNG BẠCH LỄ HỘI Chùa Việt Nam Houston


Ho-Phap Dragon -- Happy New Year 2012 -- HoPhap.Net

Hôm Nay 14 Tháng Chạp Tháng Có Trăng

Là Ngày Sám Hối & Tụng Giới của Đại Chúng tại Tu Viện Hộ Pháp, Los Angeles
Xin Ðại Chúng Liễu Tri!
Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Niệm Phật A-Di-Ðà,
Tránh Làm Các Ðiều Ác, Nên Làm Các Việc Lành
Giữ Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh và Về Tu Viện Sám Hối & Tụng Giới.

LINK---> THÔNG BÁO

Chương Trình Hoằng Pháp Tại Orange County Của

HÒA THUỢNG THÍCH TỊNH TỪ

Kính mời: Quý Đồng Hương mọi giới, Quý Phật Tử , Quý Anh Chị Em,     

Gia Đình Phật Tử và Các Bạn Trẻ hoan hỉ tham dự.

Ngày: Chủ Nhật 15 tháng 01 năm 2012

Giờ: 9:00 giờ sáng đến 2:30 giờ chiều

Xin quý vị liên lạc với các số điện thoại sau đây: (714) 791-3515 (714) 425-8210 

===============================

LINK---> THÔNG BẠCH

LỄ HỘI QUAN ÂM NĂM 2012

Trong tinh thần Hành Hương và Cầu Nguyện theo truyền thống tín ngưỡng Phật Giáo đã ngàn năm trên quê hương Việt Nam và trên cả một cõi Á Đông, Trung Tâm Phật Giáo - Chùa Việt Nam Houston, Texas sẽ tổ chức LỄ HỘI QUAN ÂM - NGÀY HÀNH HƯƠNG VÀ CẦU NGUYỆN vào các ngày 30 và 31tháng 03 năm 2012.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét