Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

Quyển sách cho Nhân Loại -- Hoang Phong, chuyển ngữ

Đọc thêm Chi tiết của Nội Dung tại HoPhap.Net -- link ---> Quyển sách cho Nhân Loại -- Hoang Phong, chuyển ngữ
TU VIEN HO PHAP MONASTERY

3048 Lashbrook Avenue, El Monte,  CA 91733 ­– USA

Nghe Thuyết Pháp & Tin tức hằng tuần trên Đài Global TiVi 57.8
Và được trực tiếp truyền trên Internet Toàn Cầu tại: www.TruyenHinhTheGioi.Com
Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện
Xem hình ảnh & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net

           Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét