Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2011

Hôm Nay Chính Thức Vào Mùa Giáng Sinh: Merry Amitabha-Xmas -- Âm Lịch Ngày 17 Tháng 11 Năm Tân Mão

 

Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh
Merry A-Mi-Đà Buddha!
Merry Amitabha-Xmas
Namo Buddhaya and Happy New Year 2012!
KÍNH MỪNG ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ GIÁNG SINH
Nam Mô Vô Lượng Quang Phật
Merry A-Di-Đà Buddha and Happy New Year!

Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh Treo Đèn Cúng Dường Mừng Phật Giáng Sinh
-------------
=========================
Âm Lịch Ngày 17 Tháng 11 Năm Tân Mão
Hôm Nay Chính Thức Vào Mùa Phật Giáng Sinh
Xin Ðại Chúng Liễu Tri!
Ðại Chúng Phát Nguyện Ăn Chay, Niệm Phật A-Di-Ðà,
Giữ Thân Khẩu Ý Thanh Tịnh và Về Chùa Tụng Kinh Mỗi Đêm.
Nam Mô Vô Lượng Quang Phật
E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com 
========================================
Thank you.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét