Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2011

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH

Đèn dâng cúng Phật Mười Phương
CÂU CHUYỆN GIÁNG SINH
 
Please click this link - Hoan hỷ bấm vào đọc tại links --->     Câu ChuyệnGiáng Sinh
 
 
 
 
=======================================
No matter the distance between your homes and Ho Phap Monastery,
the distance between our hearts will never change.
 
=======================================

Venerable Master THÍCH TUỆ UY, Abbot

TU VIEN HO PHAP MONASTERY

3048 Lashbrook Avenue, El Monte,  CA 91733 ­– USA

Nghe Thuyết Pháp & Tin tức hằng tuần trên Đài Global TV 57.8
Mỗi Saturday từ 5:10 p.m. – 6:00 p.m. do Tu Viện Hộ Pháp thực hiện
Xem hình ảnh & Tin tức cập nhật tại E-Temple: www.HoPhap.Net
 

 

 
Nguyện công đức đã làm
Kết duyên lành giải thoát
Ðoạn nghiệp chướng não phiền
Quả Niết Bàn chứng đạt
 
Nguyện Chánh Pháp lưu truyền
Phổ cập khắp thế gian
Chúng sanh thường tịnh lạc
Phật Ðạo chóng viên thành
 
Nguyện đem miệng lưỡi này
Xưng Tụng Pháp Ðại Thừa
Tự nhìn lại lỗi mình
Ðể tiến tu Ðạo Nghiệp
 
Nguyện đem thân mạng này
Cúng dường Ngôi Tam Bảo
Nguyện biết trước ngày giờ chết
Trở về cõi Cực Lạc
 
 
 
 
 
 
================E-Temple: HoPhap.Net
E-mail: TuVienHoPhap@gmail.com ========================================.Thank you.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét