Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011

Nằm Mộng Không Niệm Phật Được?

 
Nằm Mộng Không Niệm Phật Được?

Cuối đời nhà minh, có Đại sư Tử Bách, là một trong bốn vị đại sư lỗi lạc của cuối nhà Minh, đó là : Đại sư Liên Trì, Hám SơnNgẫu Ích. Một hôm, có vị tăng đến hỏi đạo. Sau khi đảnh lễ, vị ấy thỉnh Đại Sư Tử Bách khai thị. Đại sư Tử Bách hỏi:

 
 
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét